Yrittäjän puolella
9.5.2018
Janne Makkula, Atte Rytkönen-Sandberg

Kaikille avoimen työttömyyskassan jäsenmaksun maksaminen ei ole syrjintää

9.5.2018

Suomen Yrittäjät kannusti eilen yrityksiä harkitsemaan henkilökuntansa työttömyyskassan jäsenmaksun maksamista kassaan, joka on avoin kaikille palkansaajille. Etu on tällöin myös tosiasiallisesti kaikkien työntekijöiden saatavilla ja edun arvo on kaikille sama.

Osa työttömyyskassoista nimittäin asettaa kassan jäsenyydelle tiettyjä edellytyksiä. Esimerkiksi Lakimiesten työttömyyskassaan pääsevät oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneet. Eri kassoilla on myös erisuuruiset jäsenmaksut.

On tärkeää, että työntekijöiden työttömyysturva on kunnossa mahdollisten muutosten varalle. Se vähentää epävarmuutta ja luo luottamusta.

Työoikeudellisesti kyse on henkilöstöedusta, jonka käyttöönotosta ja siitä, mistä etu hankitaan, päättää työnantaja. Etu on tarjolla kaikille. Työntekijä puolestaan päättää itse, hyödyntääkö etua vai ei.

Käytännössä tämän henkilöstöedun tarjoaminen voidaan toteuttaa esimerkiksi siten, että työnantaja kertoo työntekijöille mahdollisuudesta liittyä kaikille avoimeen työttömyyskassaan. Päätöksellään työnantaja ilmoittaa, että mikäli työntekijä työttömyyskassaan liityttyään toimittaa kassan jäsenmaksulaskun työnantajalle, työnantaja maksaa laskun työntekijän puolesta.

***

Julkisuudessa on esitetty, että kyseistä henkilöstöetua tarjotessaan työnantaja voisi syyllistyä syrjintään, jos ei anna etua tarjotessaan työntekijän valita, minkä työttömyyskassan jäsenmaksun tämä haluaa puolestaan maksettavan.

Työnantajan on yhdenvertaisuuslain mukaan kohdeltava työntekijöitä syrjimättömästi. Lisäksi työsopimuslain mukaan työnantajan on kohdeltava työntekijöitä tasapuolisesti. Nämä työnantajan velvollisuudet ovat itsestään selviä eikä niitä tule rikkoa.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että työnantaja ei voisi halutessaan tarjota työntekijöilleen itse valitsemiaan ja määrittämiään henkilöstöetuja, kunhan nämä edut ovat tarjolla kaikille halukkaille.

Tilannetta voidaan havainnollistaa esimerkein:

Työnantaja tarjoaa päätöksellään henkilöstöetuna työntekijöille matkapuhelimet. Työnantaja voi omalla päätöksellään valita, että yritys tarjoaa mahdollisuuden tietyn merkkiseen puhelimeen, esimerkiksi Nokiaan. Tämän jälkeen työntekijä saa vapaasti päättää, ottaako hän kyseisen edun vastaan. Työntekijällä ei kuitenkaan ole oikeutta vaatia työnantajaa maksamaan itse valitsemaansa muun merkkistä puhelinta. Sen sijaan työntekijä voi halutessaan kieltäytyä edusta ja hankkia omakustanteisesti puhelimen miltä tahansa valmistajalta.

Työnantaja päättää tarjota halukkaille työntekijöille kausikortin valitsemansa urheiluseuran otteluihin. Kaikille työntekijöille tulee antaa tasapuolisesti mahdollisuus käyttää kyseistä etuutta riippumatta siitä, mitä urheilulajeja nämä työntekijät itse seuraavat tai mitä seuraa kannattavat. Työntekijällä ei kuitenkaan ole tässä tilanteessa oikeutta vaatia, että työnantajan tulisi kustantaa hänelle henkilöstöetuna hänen itse valitsemansa seuran kausikortti.

Työnantaja päättää antaa työntekijöilleen työsuhde-etuna mahdollisuuden käyttää erikseen valitun, ulkopuolisen palveluntarjoajan kautta vuokrattavia loma-asuntoja. Tämän jälkeen työntekijällä on mahdollisuus valita, käyttääkö tätä etua hyväkseen. Jos käyttää, kyseinen etu on työntekijälle verotettavaa tuloa. Työntekijä ei kuitenkaan voi vaatia, että hän saisi vuokrata loma-asunnon työnantajan kustannuksella jonkin toisen palveluntarjoajan kautta. Hän voi toki valita vapaasti ja tehdä näin omalla kustannuksellaan.

Myös työttömyyskassan jäsenmaksun maksamisessa on kyseessä vapaaehtoinen työnantajan tarjoama henkilöstöetu, johon kaikilla työntekijöillä on oikeus. Työntekijällä on myös vapaa oikeus valita, päättääkö hän ottaa tarjotun etuuden vastaan. Se, että työnantaja päättää tarjota kaikille tasapuolisen mahdollisuuden käyttää valittua henkilöstöetuutta hyväkseen, ei ole syrjintää. Ei silloinkaan, vaikka työntekijä mahdollisesti haluaisikin itse korvata kyseisen etuuden jollain muulla itse valitsemallaan etuudella.

***

Julkisuudessa asiasta keskusteltaessa on välillä sekoitettu kaksi asiaa. Nämä ovat työntekijän mahdollinen järjestäytyminen eli ammattiliiton jäsenyys sekä toisaalta työntekijän mahdollinen työttömyyskassan jäsenyys. 

Ammattiliiton jäsenyys ei tuo oikeutta työttömyysturvaan. Ammattiliittoon voi kuulua tai olla kuulumatta riippumatta siitä, kuuluuko työttömyyskassaan vai ei. Estettä ei ole myöskään sille, että ammattiliittoon järjestäytynyt työntekijä kuuluu yleiseen työttömyyskassaan (YTK) eli niin sanottuun Loimaan kassaan.

Siten sillä, kuuluuko työntekijä mahdollisesti ammattiliittoon, ei ole työnantajalle merkitystä kuvatun kaltaista henkilöstöetua tarjottaessa tai muutenkaan. Työntekijä myös itse päättää, hyödyntääkö henkilöstöetua.

Jokaisella on vapaus valita.

Lue lisää: 

Suomen Yrittäjien tiedote: Yrittäjät kannustaa yrityksiä maksamaan henkilöstön työttömyyskassamaksun

Mikael Pentikäisen blogi: Yrittäjät tarjoavat turvaa työpaikoille

Yrittäjät.fi:n uutinen: ”Haluan maksaa työntekijöideni puolesta työttömyyskassan jäsenmaksun”

Yrittäjät.fi:n ohjeet: Yrittäjä, näin hoidat työntekijäsin työttömyyskassamaksun

Janne Makkula
Atte Rytkönen-Sandberg