Yrittäjän puolella
27.6.2023
Kaikki yrittäminen on arvokasta

Kaikki yrittäminen on arvokasta

Veera Luoma-aho kirjoitti (Helsingin Sanomat 17.6.2023) Suomen yritysrakenteesta ja yksinyrittäjien määrästä. Suomessa on noin 200 000 yksinyrittäjää, joka on kaksi kolmasosaa yrityskentästämme.

Jokainen heistä on arvokas osa yritysekosysteemiämme. 

Vastauksena työelämän muutokseen on syntynyt joustava, monipuolinen ja orgaanisesti muuttuva yksinyrittäjyys, osin vastavoimana vanhoille työelämän rakenteille. Työelämä vaatii joustavuutta, ketteryyttä, yrittäjämäistä toimintatapaa, verkostoja ja toimia globaalisti. Juuri näitä yksinyrittäjillä on tarjota. 

Yksinyrittäjät toimivat verkostomaisesti mahdollistaen toimeentulon monelle muulle. Suomen Yrittäjät ymmärtävät tämän arvon. Se näkyy myös vaikuttamisessamme ja palveluissamme. 

Yksinyrittäjien määrää on nostanut myös palkkaamisen kynnys: On nähty riskittömämpänä ostaa palveluita ja työpanosta toiselta yksinyrittäjiltä kuin palkata ensimmäinen työntekijä.  

Orpon hallituksen ohjelmassa on toimia, jotka edistävät ensimmäisen työntekijän palkkausta, kuten henkilöperusteisen irtisanomisen ja määräaikaisuuksien helpottaminen sekä ensimmäisen sairauspäivärahan palkattomuus. Vaikka yrityksen kasvattaminen ei ole kaikkien yksinyrittäjien tavoite, on tähän luotava kannusteita.  

Asumistuen ehdoissa yrittäjä eroaa muista siinä, että hänen tuloinaan huomioidaan yrittäjän eläkelain mukainen työtulo, ei yrittäjän todellisia tuloja. Yel-työtulon vahvistaa eläkevakuutuksen myyvä eläkeyhtiö. 

Hallitusohjelman mukaan yrittäjän asumistuessa otettaisiin jatkossa huomioon todelliset tulot. Tällöin etuus saadaan tarkemmin kohdistettua pienituloisiin yrittäjiin. 

Ennen kaikkea tärkeää olisi, että myös sosiaaliturvan rakenteiden tulisi kyetä sopeutumaan työelämän muutokseen niin, että syntyy luottamus yrittäjien ja järjestelmän välille. 

Sonja Antosalo

Kirjoittaja on Suomen Yrittäjien yksinyrittäjyysasiantuntija