Suomen Yrittäjien digi- ja koulutusasioiden päällikkö Joonas Mikkilä. Kuva: Markus Sommers
25.3.2022
Joonas Mikkilä

Keskustellaanko yrityksessäsi digitalisaatiosta?

Kun arki on kiireinen, emme usein ymmärrä antaa riittävästi aikaa työyhteisön jäsenten vuoropuhelulle käynnissä olevista muutoksista. Tämä saattaa olla yksi selittäjä sille, miksi suomalaisyritykset eivät saa tutkimusten mukaan teknologiasta riittävästi irti. 

Digitaaliset työvälineet tai työskentelyalustat ulottuvat kaikkiin yrityksiin ja ammatteihin. Kannustan jokaista yritystä käymään avointa ja rakentavaa keskustelua uudesta teknologiasta ja sen merkityksestä ja mahdollisuuksista työyhteisössä. Digitalisaatio on ihmisten, ei koneiden välinen asia.

Keskustelulle kannattaa rakentaa sisältö, joka vastaa yrityksen ja työyhteisön digikehityksen tilanteeseen. Vuoropuhelua voi nyt suunnitella ja käydä hyödyntämällä työelämän järjestöjen yhdessä tuottamaa opasta, joka tarjoaa näkökulmia ja kysymyksiä digitalisaatiosta.

Onnistuminen digitalisaation hyödyntämisessä mahdollistaa merkittävät parannukset yrityksen tuottavuudessa sekä työyhteisön hyvinvoinnissa.

Liiketoimintaa uudistavien digitaalisten ratkaisujen suurimmat hyödyt syntyvät vasta, kun koko työyhteisö on sitoutunut niiden käyttöön. Sitoutuneisuus syntyy yhdessä keskustellen. Yrityksissä tarvitaan siihen liittyvää dialogia johdon ja henkilöstön kesken.

Vuoropuhelulle kannattaakin varata aikaa ja paikkoja. Kysymys voi olla esimerkiksi keskustelujen sarjasta työpaikalla. Myös jatkuva epämuodollinen keskustelu on hyödyllistä.

Joonas Mikkilä
digi- ja koulutusasioiden päällikkö
Suomen Yrittäjät

Joonas Mikkilä