Johtaja Janne Makkula. Kuva: Johanna Erjonsalo
Yrittäjän puolella
23.8.2023
Janne Makkula

Kootusti YEL-muutoksesta ja ajankohtaisesta tilanteesta

Eläkelaitokset ovat aloittaneet yrittäjien eläkelain (YEL) mukaisten työtulojen tarkastukset.

Taustalla on se, että eläkeyhtiöiden toimintaa valvova viranomainen eli Finanssivalvonta puuttui eläkeyhtiöiden menettelytapoihin YEL-työtulojen vahvistamisessa. Finanssivalvonnan teema-arvio Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutuksen toimeenpanosta – 2021 – www.finanssivalvonta.fi.

Tämän seurauksena pääministeri Marinin hallitus päätti täsmentää yrittäjän eläkelakia. Suomen Yrittäjien vaikuttamistyön tuloksena eduskunta muutti annettua hallituksen esitystä siten, että työtulot tarkastetaan lain edellyttämän pitkän siirtymäajan puitteissa ja erityisesti aloittavan yrittäjän tilanteessa huomioidaan se, ettei toiminta työmäärästä huolimatta ole aina heti tuottavaa (Yrittäjien lausunto eduskunnalle).

Yrittäjiä on askarruttanut esimerkiksi työtulon määräytymisen perusteet ja se, mille tasolle työtulo voidaan tarkistuksissa asettaa. Erityisesti sosiaalisessa mediassa on paljon virheellistä tietoa ja osin myös tarkoituksellista asian hämmentämistä.

Tässä tietoa tiivistetysti:

 1. Lakimuutoksen taustalla on se, että viranomainen eli Finanssivalvonta puuttui eläkeyhtiöiden toimintaan YEL-työtulojen vahvistamisprosessissa
 • Ilman lakimuutosta viranomaisen eli Finanssivalvonnan eläkeyhtiöihin kohdistamista vaatimuksista johtuen osalla yrittäjistä nykyiset YEL-työtulot olisivat nousseet joka tapauksessa, mutta ilman siirtymäaikaa ja ilman kokonaisharkintaa
 1. Eduskunnan syksyllä 2022 hyväksymä lakimuutos paransi yrittäjän tilannetta aiempaan lakiin. Muutoksista ei tullut kohtuuttomia.
 • Jos eduskunta ei olisi muuttanut hallituksen esitystä syksyllä 2022, monen yrittäjän YEL-työtulo olisi noussut nopeammin
 1. Yrittäjällä ei ole koskaan ollut lain mukaan oikeutta itse päättää omaa YEL-vakuutustasoaan.
 2. Eläkeyhtiö ei voi nostaa YEL-maksuja ilman yrittäjän suostumusta tuhansia euroja vuodessa.
 • YEL-työtuloa voidaan nostaa ensimmäisellä kerralla enintään 4000 euroa. Vakuutusmaksussa tämä merkitsee noin 80 euron korotusta kuukaudessa. YEL-maksu on verotuksessa vähennyskelpoinen, joten nettokustannus kuukaudessa on noin 50 euroa. Sama maksimiraja on voimassa myös toisella tarkastuskerralla kolmen vuoden päässä ensimmäisestä.
 • Ilman lakimuutosta mitään rajoja tai siirtymäaikoja ei olisi.
 1. YEL-työtulon määritelmä on ollut sama vuodesta 1970.
 • Se ei muuttunut vuoden 2023 alusta voimaan tulevan muutoksen seurauksena. YEL-työtulo on koko lain voimassaoloajan perustunut siihen palkkaan, joka pitäisi kohtuudella maksaa, jos yrittäjän työtä palkattaisiin tekemään työntekijä.
 1. Myös aiemman lain mukaan eläkeyhtiöllä oli oikeus tarkistaa YEL-työtulo, jos ne katsoivat, että taso ei vastaa yrittäjän työpanoksen arvoa.
 2. Yrittäjän kannattaa käydä tarkasti läpi eläkeyhtiön tarkistama työtulo.
 • Jos yrittäjän työpanoksen arvo ei yrittäjän näkemyksen mukaan vastaa korotuksen jälkeistä lopputulosta, hän voi esittää omat näkemyksensä työpanoksen arvosta ja yritystoiminnan tunnusluvut. Eläkeyhtiön on otettava yrittäjän antamat tiedot huomioon.
 1. Eläkeyhtiön on lopullista päätöstä tehdessään huomioitava kaikki sen saama selvitys yrittäjän työpanoksen arvosta ja arvioitava sen merkitys työtulon määrittämisessä.
 2. Laskurin lopputulos ei ole yrittäjän eläkelain mukainen YEL-työtulo, vaan ainoastaan lähtökohta keskustelulle.
 • Sen lisäksi eläkeyhtiön tulee YEL-työtuloa vahvistaessaan huomioida myös kaikki yrittäjän työpanoksestaan ja sen arvosta kertovat seikat.

Olemme koonneet kaikki YEL-asiat saman sivuston alle: Kaikki YEL-vakuutuksesta yrittäjälle (yrittajat.fi/yel).

Kannattaa lukea myös aikaisempi blogini, jossa arvioidaan aina silloin tällöin esiin nousevaa ehdotusta, jonka mukaan YEL-työtulon pitäisi perustua yrittäjän todellisiin ansioihin. Todelliset ansiot YEL-vakuuttamisen perusteena – Yrittajat.fi

Janne Makkula, johtaja, varatuomari

Muita kiinnostavia aiheita

Janne Makkula