Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

Varsinais-Suomen Yrittäjien blogi
28.9.2022
Vieraskynä-blogi

Korkeat energian hinnat sekä tavoitteellinen ilmastotyö vauhdittavat yritysten investointeja energiatehokkuuteen

Pitkään jatkuneet korkeat energian hinnat ovat haaste etenkin energiaintensiiviselle teollisuudelle ja kuljetusalalle. Kun samaan aikaan yritykset ottavat aiempaa enemmän vastuuta ilmastopäästöistään, on halukkuus energiatehokkuutta parantaviin investointeihin kasvussa. Investoinnit maksavat itsensä takaisin aiempaa nopeammin ja samalla saadaan vastattua ympäristötietoisten kuluttajien ja sidosryhmien toiveeseen ilmastokestävistä tuotteista ja palveluista.

Parasta energiaa on säästetty energia

Energiankäytön tehostaminen on hyvä aloittaa tilanteen arvioinnilla. Missä energiaa kuluu ja kuinka paljon? Pelkkä kokonaiskulutuksen tarkastaminen päämittarista ei yleensä auta asiaa, vaan eri toimintojen kulutukset olisi hyvä selvittää tarkemmin. Yksinkertaisin tapa saada arvio laitteen kulutuksesta on selvittää laitteen teho ja laskea kulutus laitteen käyttötuntien mukaan. Nykyaikaisista laitteista ja automaatiojärjestelmistä kulutustietoja saa yleensä helposti ulos, ja ammattilainen mittaa laitteen hetkellisen kulutuksen vaivattomasti.

Energiakatselmuksessa selvitetään yrityksen energiankäytön tila sekä mahdollisuudet energiansäästöön ja uusiutuvan energian hyödyntämiseen. Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää yrityksille tukea katselmuksen toteuttamiseen, ja toteutusmalleja löytyy niin pienille kuin suurillekin yrityksille. Uusimpana mallina on vapaamuotoisempi täsmäkatselmus, joka soveltuu hyvin esimerkiksi polttoaine- tai energiantuotantomuodon vaihtamiseen liittyviin selvityksiin.

Energiakatselmukset ovat osoittaneet, että yrityksissä on melkeinpä aina mahdollisuus energiatehokkuutta parantaviin toimiin ilman investointeja. Laitteiden, ilmanvaihdon ja lämmityksen tarpeenmukainen käyttö esimerkiksi aika- ja olosuhdeohjauksilla tuovat säästöjä ilman isoja investointeja. Tilojen lämpötiloja on hyvä mittailla säännöllisin väliajoin. Nyrkkisääntönä on, että yhden asteen pudotus huonelämpötilassa tuo viiden prosentin säästön lämmityskuluissa.

Investoinnit energiatehokkuuteen

Energiatehokkuus on tärkeää huomioida niin isommissa kokonaisuuksissa kuin yksittäisen laitteen hankinnassa. Hankintahetkellä tehdään päätöksiä, joiden kanssa on elettävä yleensä pitkälle tulevaisuuteen. Minkä lämmitysmuodon yritys valitsee, jotta kustannukset pysyvät kohtuullisena ja ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa?

Energiatehokkuutta parantaviin investointeihin sekä uusiutuvan energian lisäämiseen on saatavilla avustuksia. Työ- ja elinkeinoministeriön myöntämää energiatukea voi hakea jatkuvasti, ja avustettavia kohteita ovat muun muassa lämpöpumppu- ja aurinkosähköinvestoinnit. Työpaikoille asennettaviin sähköautojen latauslaitteisiin voi hakea avustusta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA). Maatalousyrittäjät voivat hakea maatalouden investointitukea energiantuotantoon Ruokavirastolta. Myös Euroopan aluekehitysrahaston myöntämää yritysten kehittämisavustusta voi hyödyntää energiatehokkuuteen liittyviin selvityksiin ja investointeihin.

Yrityksen ei aina tarvitse tehdä isoa investointia itse. Energiansäästöön ja esimerkiksi aurinkosähköön pääsee käsiksi erilaisilla palvelumalleilla. Energiatehokkuusinvestointia voi maksaa takaisin toteutuneilla säästöillä, aurinkosähköä voi hankkia leasing-sopimuksena ja jopa valaistuksen voi vaihtaa palvelusopimuksella energiatehokkaampaan, ilman alkuinvestointia.

Luovu fossiilisista ja käytä energiaa tehokkaasti

Viimeisen vuoden aikana on nähty, kuinka vaikeaa energian hintoja on ennustaa. Hintoihin vaikuttaa moni asia aina vallitsevasta lämpötilasta maailman poliittiseen tilanteeseen. Tuuli- ja aurinkovoiman tuotantokapasiteetin runsas kasvu tarkoittaa, että esimerkiksi sähkön hintavaihtelut ovat osa tulevaisuutta.

Pyrkimys kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa vauhdittaa fossiilisten polttoaineiden vähentämistä. Ei siis tarvitse kristallipalloa todetakseen, että sekä energiatehokkuus että luopuminen fossiilisista polttoaineista on hyväksi paitsi ympäristölle, myös taloudelle.  

Kirjoittanut Valonian energia-asiantuntija Miika Huhtala.

Blogi on julkaistu osana Kuntien yritysneuvonta ilmastotoimien tukena –hanketta. Lisätietoa hankkeesta ja yritysneuvonnasta Miika Huhtalalta: miika.huhtala@valonia.fi, 040 729 0020

Kädet ja tietokone
Vieraskynä-blogi