Yrittäjän puolella
1.2.2021
Veli-Matti Lamppu

Koulutuksen visio unohtaa pk-yritysten kehittämisen

1.2.2021 | 12:18

Oppivelvollisuuslainsäädännön valmistelu on vienyt huomion ammatillisen koulutuksen kokonaisuudesta. On tärkeää, että kaikille nuorille turvataan mahdollisuus suorittaa lukio- tai ammatillinen koulutus, mutta se on vain osa ammatillisen koulutuksen tehtävistä. Ammatillisen koulutuksen tulee mahdollistaa vahva ammattiosaaminen ja sen ylläpito koko työikäiselle väestölle, myös yrittäjille. Lisäksi ammatillinen koulutus tukee työelämän, erityisesti pk-yritysten kehittämistoimintaa sekä uuden yrittäjyyden syntymistä. 

Eikö tulevaisuuden Suomi tarvitse ammattiosaajia?

Hallitus on laatimassa koulutuspoliittista selontekoa, jossa hahmotellaan koulutuksen kehittämissuuntia aina 2040-luvulle saakka. Valitettavasti selontekoluonnos piirtää hyvin rajoittuneen kuvan ammatillisesta koulutuksesta. Ammatillinen koulutus alistetaan koulutustason nostotavoitteelle korkeakouluväyläksi. Tämä tarkoittaa muun muassa yleissivistävyyden ja lukioyhteistyön lisäämistä.

Tärkeää tämäkin, mutta lähes huomiotta jää ammattiosaaminen ja ammattisivistys sekä väylät ammattiosaajasta oman alansa mestariksi. Eikö tulevaisuuden Suomi tarvitse enää ammattiosaajia? Ammatillisen koulutuksen ja korkea-asteen tutkimus- kehittämis- ja innovaatioyhteistyön (TKI) lisääminen on unohdettu kokonaan.

EU-elpymispaketin tutkimus- , tuotekehitys- ja innovaatiorahoitusta pitäisi saada myös pk-yritysten kehittämiseen

Valitettavasti tämä sama näköalattomuus ammatillisen koulutuksen roolista toistuu Suomen suunnitelmassa EU:n elpymispaketin käytöstä (nk. kestävän kasvun ohjelma). Siinä TKI-rahoitus ohjattaisiin lähes kokonaan Suomen akatemian kautta. Tämä ei lupaa hyvää pienten ja kesksiuurten yritysten, erityisesti alle kymmenen työntekijän mikroyritysten kehittämiselle, jossa ammatillisella koulutuksella ja ammattikorkeakouluilla on tärkeä rooli. 

Yritysten ja ammatillisen koulutuksen yhtestyö on lisääntynut

Onneksi arki on kapeakatseista visioita valoisampi.  Ammatillisen koulutuksen ja yritysten yhteistyö on viime vuosina lisääntynyt selvästi. Kaikilla ammatillisen koulutuksen järjestäjillä on monimuotoista yhteistyötä yritysten kanssa. Myös ammattikorkeakoulujen ja yliopistojenkin kanssa tehtävä yritysyhteistyö lisääntyy. Tätä suotuisaa kehitystä ei ole varaa hukata. Meidän on saatava koulutuspolitiikan suunta muuttumaan.

Yrittäjät: tarjotkaa nuorille mahdollisuus saada työkokemusta ja osaamista

Lopuksi vakava vetoomus teille yrittäjille. Koronaepidemian vuoksi suuri joukko ammatillisia opintoja suorittavista nuorista on menettämässä mahdollisuuden työelämässä oppimiseen ja työkokemukseen jo toisena kesänä peräkkäin. Kun tämän yhdistää kohtuuttoman pitkäaikaisiin etäopintoihin, on näillä nuorilla usein myös merkittäviä puutteita ammattiosaamisessa. Vetoan teihin, että tarjoatte nuorille mahdollisuuden saada työkokemusta, osaamista ja työyhteisön jäsenyyttä. Tämä on tärkeää nuorten itsetunnolle ja tulevaisuudenuskolle.

Veli-Matti Lamppu
toimitusjohtaja
AMKE ry 

Veli-Matti Lamppu