Yrittäjän puolella
27.8.2018
Thomas Palmgren

Kova vai pehmeä brexit? Ja mitä se tarkoittaa yrityksille?

27.8.2018 | 12:07

Neuvottelut Ison-Britannian eroamisesta Euroopan unionista (brexit -neuvottelut) ovat edenneet kangerrellen. Koko eropaketin pitäisi olla valmiina joulukuun Eurooppa-neuvosto kokoukseen, jotta se olisi voimassa maaliskuussa 2019. Jos erosopimusta ei silloin ole, edessä on kova brexit ilman siirtymäaikoja. Kova brexit tarkoittaa, ettei sopimukseen päästä ja britit eroavat EU:sta ilman sopimusta ilman siirtymäaikoja. 

Tämä olisi kova isku yrityksille.   

Siirtymäaika tarvitaan

EU haluaa tarjota yrityksille lisäaikaa toteuttaa brexitistä aiheutuvat järjestelyt ja sopeuttamistoimet. Ensiarvoisen tärkeää on sopia siirtymäajasta. Yritykset joutuvat valmistautumaan erosta johtuviin erilaisiin skenaarioihin ja myös siihen, että lopputulos olisi kova brexit. 

Ison-Britannian pääministeri Theresa May esitti heinäkuussa 2018 kahdentoista kohdan ohjelman brittien EU-erosta. Ohjelman lähtökohta on puolipehmeä brexit, joka takaisi tavarakaupan sujuvuuden. Palveluissa ja ihmisten liikkuvuudessa Iso-Britannia jättäisi EU:n sisämarkkinat.  

EU on Britannian suurin kauppakumppani ja siksi on luontevaa, että molemmat osapuolet toivovat sujuvaa kauppaa jatkossakin. Odotusarvo on, että sopimukseen päästään.  

Toivomme sopimusta, jonka varmistaa suomalaisten edut niin, että vienti voi kehittyä suotuisasti ja suhteet säilyä läheisinä myös jatkossa. 

Kaikesta hankaluudestaan huolimatta Brexit on tuonut mukanaan jotain hyvääkin: Unioni on pysynyt varsin yhtenäisenä brexit-prosessin aikana. EU-jäsenyyden kannatus on noussut, kun on huomattu, että elämä EU:ssa on parempaa kuin elämä EU:n ulkopuolella.   

Brexitin vaikutus yritystasolla vielä auki 

Koska kauppa pyörii normaalisti, ei vieläkään osata arvioida, mitä brexit tarkoittaa yritystasolla. Niitä voi arvioida vasta sitten, kun neuvottelut tulevasta suhteesta saadaan päätökseen. Vaikutusten kannalta olennaista on, miten kova brexitistä tulee.  

Brexitin vaikutuksen rajuus riippuu sopimuksen sisällöstä. Brexit tarkoittaa yrityksille tullimaksuja, ilmoituksia, rajaesteitä ja henkilökunnan maahantulon rajoituksia. Ilmeistä on, että tilanne huononee nykyisestään ja kaupanteon kustannukset nousevat ja hallinnollinen taakka kasvaa. Kauppa olisi jatkossa hitaampaa ja byrokraattisempaa.  

Euroopan komissio on jo laatinut sektorikohtaisia vaikutusarvioasiakirjoja, jotta yrityksissä osattaisiin paremmin varautua muutoksiin.

Brexit vaikuttaa EU:n talouskasvuun

Mikäli kova brexit toteutuu, on sen arvioitu leikkaavan pitkän ajan talouskasvua 1,5 prosentilla. Kunnianhimoinen vapaakauppasopimus leikkaisi kasvua 0,5 prosentilla. Jos päästään Euroopan Talousalue -tyyppiseen sopimukseen, jollainen Norjalla on, erolla ei olisi juuri vaikutusta talouskasvuun. ETA:ssa Norja on mukana EU:n sisämarkkinoilla ja maksaa tästä jäsenmaksun kaltaista maksua. Se noudattaa EU:n päätöksiä, mutta ei osallistu päätöksentekoon.    

Eurooppalaisen yrittäjäjärjestön UEAPME:n brexit-työryhmä kokoontuu säännöllisesti Suomen Yrittäjien Brysselin toimistossa. Työryhmän tavoitteena on kerätä tietoa eri jäsenmaiden brittiyritysten kanssa tekevien yritysten näkemyksistä. Brexit-neuvottelutiimi kerää sidosryhmien näkemyksiä. Käytännössä valtiovaltojen ulkopuolisten tahojen on kuitenkin vaikeaa ellei mahdotonta vaikuttaa neuvottelujen painopisteisiin. Sidosryhmät toivovat tiedon ajantasaista jakamista säännöllisin välein neuvottelujen kulusta.  


Thomas Palmgren
kansainvälisten asioiden päällikkö
Suomen Yrittäjät

Thomas Palmgren