Asiantuntija auttaa
2.6.2021

Löytyisikö sittenkin ostaja?

Kovat ajat vaativat kovia toimenpiteitä tai ainakin sen tiedostamista, mitä ovat ne kovat toimenpiteet.

Tämän päivän uutisoinneissa povataan konkurssien määrän kasvamista vuoden 2021 aikana. Tämä johtunee osaltaan siitä, että väliaikainen konkurssilakimuutos poistuu 31.1.2021. Markkinoiden uusjakoa tulee tapahtumaan tiettyjen toimialojen sisällä. Jotkut erityisesti palvelualoilla toimivat yritykset ovat vaaran vyöhykkeellä. Sen lisäksi, että alalta poistuu monta toimintakykyistäkin yritystä, vaarana on tarjonnan polarisoituminen. Isot yritykset syövät pienet. Tarjonta kapenee.

Miten varautua pahimpaan?

Vastuullinen yrittäjä kysyy ensimmäiseksi: Mitä minun asiakkailleni tapahtuu jos yritykseni liiketoiminta lakkaa? Toinen kysymys on se itsestään selvä: Mitä minulle tapahtuu?

Ulkoisista syistä johtuvat konkurssit yleistyvät kriisiaikoina. Pandemia rajoituksineen on kriisi, ja mitä suurimmassa määrin myös taloudellinen kriisi. Konkurssin uhasta tai konkurssistakaan, jos sellainen on aloitettu, ei ole syytä syyllistyä tai masentua. Energia on pyrittävä suuntaamaan tulevaan. Seuraavassa lyhyt kertaus toimenpiteistä mahdollisesti eskaloituvan tilanteen rauhoittamiseksi.

Ole yhteydessä asiakkaisiin, kerro rehellisesti tilanne ja mahdolliset seuraukset. Asiakkaat ovat seuranneet tähän saakka, ne voivat seurata myös jatkossa, uusissa kuvioissa. Ole yhteydessä tavaran toimittajiin ja muihin sopimuskumppaneihin, selvitä mahdollisuudet maksujärjestelyihin näiden saatavista. Ole yhteydessä viranomaisiin, pyri tekemään maksuohjelma näiden saatavista. Maksa pois velat niin paljon kuin mahdollista. Ensi sijalla ovat viranomais- ja muut lakisääteiset maksut. Verottaja on yrittäjän ystävä, se kannattaa muistaa. Pyri sopimaan maksusuunnitelmasta.

Yrityssaneeraus ja/tai velkajärjestelyt ovat viime käden keino saada tilanne rauhoittumaan. Näiden toteutuessa mahdollisuudet uuden liiketoiminnan aloittamiseen tulevaisuudessa ovat paljon paremmat kuin jos tilanteessa olisi ajauduttu hallitsemattomaan velkakierteeseen. Yksityisen elinkeinoharjoittajan on nykyään myös mahdollista päästä velkajärjestelyyn myös liiketoiminnan aiheuttamista vastuista.