Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

28.1.2022
Paula Aikio-Tallgren

Nyt vaan hallitusohjelman tekoon

Eduskuntavaalien jälkeen hallituksella on edessään hallitusohjelman valmistelu.  Samassa tilanteessa ovat nyt uudet aluevaltuustot, joiden palvelustrategiaa voi tärkeydeltään hyvin verrata hallitusohjelmaan. Palvelustrategiassa kirjataan tavoitteet, painopisteet ja strategiset linjaukset hyvinvointialueen palvelun tuottamiselle.

Savon Yrittäjät osana valtakunnallista yrittäjien kattojärjestöä on korostanut monituottajamallia, palvelusetelin käytön laajentamista sekä näihin liittyviä julkisia hankintoja ja jo vuosien ajan. Yksityinen sektori tuottaa jo nyt palveluita Pohjois-Savossa yhdessä julkisen sektorin ja kolmannen sektorin kanssa.  Tämä on tärkeä muistaa, sillä vaalikeskusteluiden aikana monelle kuntalaiselle yritysten mukana olo on näyttäytynyt arveluttavalta muutokselta. Kertaus on tarpeen. Kuntalaiselle palvelut ovat samanhintaisia tuottipa ne sitten julkinen tai yksityinen sektori.

Palvelustrategian merkitystä ei voi kylliksi korostaa. Monituottajamallia suosivalla strategialla aluevaltuustot viestittävät pienille ja keskisuurille sotealan yrittäjille, että te olette tärkeitä. Tarvitsemme teitä turvaamaan kuntalaisille heidän tarvitsemiaan lähipalveluita ja tämä työ tehdään yhdessä maakunnan parhaaksi.

Palvelustrategialla luodaan myös  tulevaisuuden näkymää maakunnan sotealan yrityksille. Jos palvelustrategiassa ei selkeästi linjata yksityisen ja kolmannen sektorin mukana oloa palveluntuottajina, tällä on vaikutusta sotealan yritysten investointeihin, henkilöstörekrytointeihin ja ylipäänsä yrityksen jatkumiseen. Jos tulevaisuuden näkymä on samea, yritykset eivät luonnollisestikaan investoi. Toisin päin – monituottajamalli ja palvelusetelin laaja käyttöönotto läpinäkyvästi hinnoiteltuna ovat sysäys pienten sotealan yritysten säilymiselle ja vahvistumiselle.

Palvelustrategiaan liittyvät julkiset hankinnat ja varsinainen hankintaosaaminen ovat käytännön toteutusta, johon aluevaltuustojen on kiinnitettävä huomiota. Hankintojen tarjoukset ovat niin hyviä kuin ovat niiden pohjana olevat tarjouspyynnöt. Hintakriteerien rinnalle tulee rohkeasti nostaa palveluiden laatua erilaisin mittarein. Esimerkkejä on olemassa vaikkapa ateriapalveluiden puolelta. Kuntalaiset ovat useissa eri yhteyksissä painottaneet lähiruoan tärkeyttä ja mm. aistittavaa laatua. Näitä viestejä aluevaltuutettujen on hyvä kuunnella.

Maan hallituksellekin jää vielä tehtävää. Palveluseteli ei tällä hetkellä kartuta kuntalaisen maksukattoa. Tämä valuvika on korjattava pikaisesti.

Onnea ja menestystä Pohjois-Savon aluevaltuutetuille.

Paula Aikio-Tallgren

Savon Yrittäjät toimitusjohtaja

Paula Aikio-Tallgren