Varsinais-Suomen Yrittäjien blogi
24.5.2024
Hanna Munter, Ohjataan EU-raha sinne missä kakku voi kasvaa – Varsinais-Suomi on yksi Suomen kasvun moottori

Ohjataan EU-raha sinne missä kakku voi kasvaa – Varsinais-Suomi on yksi Suomen kasvun moottori

Eurovaaleissa saa äänestää jo ensi viikolla: ennakkoäänestys alkaa ke 29. toukokuuta. Varsinainen äänestyspäivä Suomessa on su 9. kesäkuuta. Varsinais-Suomen Yrittäjien mielestä vaalien yhteydessä on keskusteltava siitä, miten Euroopan unionin rahoitusmekanismien kautta tuetaan kasvua. EU-rahoitus tulee kytkeä kilpailukykyä ja uudistamista lisääviin toimiin nimenomaan kasvualueilla.

Euroopan unionin koheesiopolitiikka on vanhentunut ja vaatii uudistamista. Nykyinen rakennerahastorahoitus ei huomioi aluekehityseroja suuralueiden sisällä. Se ei tue kasvua edistävien investointien liikkeellelähtöä Turun, Tampereen ja Helsingin muodostaman alueen, eli niin kutsutun Suomen kasvukolmion sisällä. Yritystukien maantieteellinen kohdentaminen vääristää kilpailua ja jättää potentiaalisia kasvun ja kehityksen hankkeita ja alueita ilman tukia.

Tiukasta koheesiopolitiikasta on siirryttävä kasvun ja kehityksen tukemiseen. Lisäksi on panostettava rahoituksen vaikuttavuuteen. EU-rahoituksella tulisi tukea talouden kestävää uudistumista sekä investointeja, jotka aidosti parantavat kilpailukykyä. Rahoituksen painopistettä on siirrettävä niille alueille, joissa se voi tuottaa eniten määrällisiä ja vaikuttavia muutoksia ja kasvattaa siten kakkua, josta jaetaan. Elinvoimainen Varsinais-Suomi on tällainen alue.

EU:lla on tärkeä rooli eurooppalaisen tutkimus- ja innovaatioyhteistyön edistäjänä, ja yritykset ovat keskeinen osa tutkimus- ja innovaatioekosysteemejä. EU:n tulee jatkossa lisätä EU-innovaatiohankkeiden saavutettavuutta pk-yrityksille. Myös EU-ohjelmat, kuten Horisontti Eurooppa-ohjelma, on valjastettava nykyistä paremmin pk-yritysten palvelukseen.

Hanna Munter
toimitusjohtaja, Varsinais-Suomen Yrittäjät

Muita kiinnostavia aiheita

Hanna Munter