Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

Suomen Yrittäjien liikenne- ja kaupunkipolitiikan asiantuntija Sini Puntanen. Kuva: Johanna Erjonsalo.
Yrittäjän puolella
4.6.2024
Sini Puntanen

Pienet ensin -periaate EU:n liikennepolitiikkaan

Eurooppa-neuvosto linjasi huhtikuussa, että EU-komission olisi otettava huomioon unionin talouden rakenne ja noudatettava ”pienet ensin” -periaatetta, kun se suunnittelee uutta lainsäädäntöä. Pienet ensin -periaate varmistaa sääntelyn vaikuttavuuden koko tuotanto- ja toimitusketjun isoista pk-yrityksiin toteuttaessa linjauksia optimaalisesti. Markkinoiden toimivuus paranee, kun toimintaedellytykset myös pk-yrityksille ovat kunnossa.

Päättyvän kauden painopiste digitaalinen ja vihreä siirtymä ei etene, jos pk-yritykset eivät pysty kestävästi kasvattamaan osaamistaan ja tuottavuuttaan sekä kehittämään liiketoimintaansa niissä. Liikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfra on toteutettava ennakoivasti, jotta se palvelee myös Suomessa yleisiä pieniä kuljetusyrityksiä. Uuden, vähäpäästöisen kaluston hankintaan pitää tarjota taloudellisia ja verokannusteita. Liikenteen datan saatavuus ja jakaminen tietoturvallisesti ja tehokkaasti sekä TKI-rahoitus rohkaisevat myös pk-yrityksiä kaksoissiirtymään.

Ennakoitava toimintaympäristö on elinkeinoelämän etu. Kaksoissiirtymän lisäksi kokonaisturvallisuus, unionin autonomia ja sisämarkkinoiden toimivuus vaativat nyt lisää huomiota. Sisämarkkinoilla tavaroiden ja ihmisten kansainvälinen saavutettavuus edellyttää toimivia yhteyksiä. Pitkät etäisyydet on kurottava lyhyemmiksi sujuvuudella ja toimintavarmuudella. Suomen erityispiirteet talvimerenkulku, pitkät etäisyydet ja ohuet liikennevirrat tulee huomioida säädännössä ja TEN-T-liikenneverkoissa.

Geopoliittinen tilanne on muuttanut logistiikan toimitusketjuja ja -reittejä. Tulevina vuosina on entistä tärkeämpää vahvistaa Suomen logistisia yhteyksiä länteen. Kytkentä eurooppalaiseen raideleveyteen ja logistiikkayhteyksiin yhdessä Ruotsin ja Norjan kanssa on varmistettava. EU-rahoitusinstrumenteista Suomi saa parhaan hyödyn vaikuttamalla kriteereihin siten, että ne huomioivat Suomen erityispiirteet, sekä suunnittelemalla kansalliset hankkeemme määrätietoisesti ja ennakoivasti.

Suomen saavutettavuudesta ja kohtuullisista liikenteen ja logistiikan kustannuksista on huolehdittava koko maassa. Kustannuskilpailukyvyn ohella vientiteollisuuden kilpailukykytekijöitä ovat puhdas energia ja vähäpäästöiset toimitusketjut. Toimitusketjuissa on runsaasti pk-yrityksiä ja pienet ensin -periaatteella varmistetaan kilpailukyvyssäkin parhaat kokonaisvaikutukset.

Sini Puntanen
Suomen Yrittäjien liikenne- ja kaupunkipolitiikan asiantuntija

Muita kiinnostavia aiheita

Sini Puntanen