Naiskampaaja ja asiakas kampaamossa
Yrittäjän puolella
22.5.2023
Anneli Komi

TE 24 -palveluiden uudistamisen yhteydessä huomioitava myös omistajanvaihdokset

Kuntien TE 24 -palveluiden uudistumisen myötä kunnissa uudelleen järjestellään työ- ja elinkeinopalveluja. Uudistuksen tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä ja lisää työ- ja elinkeinopalvelujen tuottavuutta, saatavuutta, vaikuttavuutta ja monipuolisuutta (TE-palvelut 2024 -uudistus – Työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelu (tem.fi). Uudistukseen liittyvät oleellisesti myös omistajanvaihdospalvelut.

Suomen Yrittäjien Pk-barometrin mukaan joka kolmas yrittäjä miettii omistajanvaihdosta seuraavan viiden vuoden sisällä. Mitä pienempi kunta, sitä isommin palvelun loppuminen kunnassa näkyy. Omistajanvaihdos on yrittäjälle suuri ponnistus eikä ole itsestäänselvyys, että yritys löytää jatkajan ilman tukea.

Ohessa muutamia vinkkejä siihen, miten kunta voi edistää yritysten omistajanvaihdoksia.

  • Tiedon saanti: Kunta voi tarjota yrittäjille tietoa omistajanvaihdoksista ja niiden mahdollisuuksista. Tämä voi olla esimerkiksi tiedotus- tai koulutustilaisuuksia, joissa käydään läpi omistajanvaihdoksen prosessi ja sen hyödyt.
  • Markkinointi: Kunta voi markkinoida omistajanvaihdoksia vetovoimatekijänä yrityksille. Kunnan sivuilla ja muissa markkinointimateriaaleissa voi kertoa, kuinka omistajanvaihdoksen tekemistä kunnassa tuetaan, ja miten omistajanvaihdokset voivat hyödyttää yrittäjää.
  • Yhteistyö: Kunta voi tehdä yhteistyötä niiden paikallisten yritysten kanssa, jotka ovat jo toteuttaneet omistajanvaihdoksen. Näiden yritysten kokemuksia ja tarinoita voidaan käyttää markkinointimateriaaleissa ja tiedotustilaisuuksissa.

Kunta voi tehdä yhteistyötä myös esimerkiksi oppilaitosten, kauppakamarien, yrittäjäjärjestöjen ja neuvontapalveluiden kanssa. Yhteistyöllä voidaan tarjota yrityksille tietoa omistajanvaihdoksiin liittyvistä mahdollisuuksista ja auttaa yrityksiä löytämään sopivia jatkajia. Tärkeää on myös varmistaa, että kunnassa tai lähialueella on tarjolla yksityisten tuottamia palveluita omistajanvaihdoksen toteuttamiseen.

  • Koulutus ja neuvonta: Kunta voi tarjota yrityksille koulutusta ja neuvontaa omistajanvaihdoksiin liittyen. Esimerkiksi järjestämällä seminaareja ja koulutuksia voidaan vastata yrittäjien omistajanvaihdoksiin liittyviin kysymyksiin.
  • Kannustimet: Kunta voi harkita kannustimia, kuten verohelpotuksia tai muita taloudellisia kannustimia omistajanvaihdoksen tekemiseen. Kannustin voi olla esimerkiksi neuvontaa tai rahoitusta omistajanvaihdoksen toteuttamiseen. Palveluseteli yksityisen omistajanvaihdosasiantuntijan käyttämiseen on hyvä keino.
  • Yritysilmapiiri: On tärkeää, että kunnassa on yrittäjyyteen kannustava ilmapiiri, joka houkuttelee sinne yrityksiä. Tarjoamalla yrityksille sellaiset palvelut ja tukitoimet, jotka auttavat yrityksiä menestymään kunnassa, edesauttavat myös omistajanvaihdoksia.

Suomen Yrittäjät edistää omistajanvaihdoksia valtakunnallisesti. Omistajanvaihdosfoorumi koordinoi valtakunnallista tekemistä ja tarjoaa työkaluja ja neuvoa myös kuntapäättäjille.

Anneli Komi

projektipäällikkö, omistajanvaihdoshankkeet, Suomen Yrittäjät

Muita kiinnostavia aiheita

Anneli Komi
Anneli Komi