Asiantuntija auttaa
18.10.2021
Heikki Tuomi

Tilintarkastus on henkilöbisnestä jatkossakin, muutoksista huolimatta

Digitalisaation ja robotiikan aikakautenakin ihmiset ratkaisevat. Aina tarvitaan mm. tulos- ja taseraporttien ja tilinpäätösanalyysien tulkitsijaa sekä yrityskauppojen suunnittelijaa. Tiimityön merkitys korostuu kuten ennenkin ja jokaisella on oma roolinsa. Meillä se tarkoittaa usein tilintarkastajan, veroasiantuntijan ja juristin saumatonta yhteistyötä mm. yritysjärjestelyissä. Tämä on yksi vahvuuksistamme myös Lappeenrannassa.

Harva yritys on skenaarioissaan huomioinut mahdollisen pandemian vaikutuksia liiketoiminnalle. Nyt tätä poikkeustilaa on harjoiteltu jo jonkin aikaa. Pakko on hyvä konsultti; monissa yrityksissä etäyhteydet ja digitalisaatio monine muotoineen on viimeistään nyt otettu tosissaan käyttöön. Meillä on niin tilintarkastuksessa kuin myös veropalveluissakin sähköiset välineet olleet jo pidemmän aikaa arkipäivää ja nyt rutiinia on entisestään kasvatettu. Uusia välineitä ja menetelmiä kehitetään koko ajan. Viestinnässä Teamsit ja muut kanavat eivät kuitenkaan saa olla itsetarkoitus ihmisten kesken toimivissa asiakassuhteissa, ne ovat vain työkaluja.

Vuorovaikutus ja perinteiset tapaamiset eivät menetä merkitystään. Ehkä jopa päinvastoin; kun tapaamisia tulee harvemmin, niiden arvostus ja niihin panostaminen todennäköisesti kasvavat. Tilintarkastus ja sen myötä luodut asiakassuhteet ovat olleet luottamukseen perustuvaa toimintaa ja ovat sitä jatkossakin. Voisitko avata yrityksesi liiketoiminnan saloja tai perhevarallisuuteen, sukupolvenvaihdoksiin jne. liittyviä asioita pelkästään tietokoneruudun kautta tutuksi tulleille kasvoille, tai jopa pelkästään äänelle? Tuskin ja ehkä vain silloin, jos tätä ennen on jo luottamus rakennettu esimerkiksi pitkäaikaisen tilintarkastajan kautta.

Tilintarkastusala on ollut murroksessa viime vuosina. Tämä on ilmennyt mm. PRH:n tiukentuneena laadunvalvontana tilintarkastajakuntaa kohtaan. Ryhtiliike on hyväksi; laadunvalvonta poistaa alalta jollain aikavälillä toimijat, jotka eivät viitsi tai osaa noudattaa alan säännöksiä. Laatuun panostaminen on toki näkynyt asiakkaisiinkin päin lisääntyneinä kyselyinä ja kustannuksen nousuna. Tätä tilintarkastajat ovat päässeet viime aikoina usein selittämään asiakkailleen. Tilintarkastuksen ja muun varmennuksen laadukkuus on kuitenkin tärkeä asia pääomamarkkinoiden toimivuuden ja siten tarkastuskohteena olevien asiakkaidenkin kannalta.

Muutos on jatkuvaa. Työ- ja elinkeinoministeriön työryhmä julkaisi 23.6.2020 mietintönsä kevyemmän tarkastuksen käyttöönotosta. Taustalla on tavoite vähentää mikroyritysten hallinnollisia kustannuksia sallimalla niille kevyempi tarkastus nykyisen lakisääteisen tilintarkastusvelvollisuuden sijaan. Mietinnössä on luonnosteltu ehdotus tilintarkastuslain muuttamisesta siten, että mikrokokoluokan osakeyhtiöillä, henkilöyhtiöillä ja osuuskunnilla olisi nykymuotoisen tilintarkastuksen vaihtoehtona toimituttaa ISRE 2400 -standardin mukainen yleisluonteinen tarkastus. Sen antama varmuus tilinpäätöksen oikeellisuudesta olisi tilintarkastusta alempi sekä tarkastuksen kohde ja siitä annetut lausumat olisivat rajatumpia. Samat pääperiaatteet ja eettiset velvoitteet kuin tilintarkastuksessa kuitenkin pätisivät näissäkin tarkastuksissa. Samoin kuin se, että mahdollisesti muuttuneesta säännöstöstä, uusista työkaluista ja data-analytiikasta huolimatta meillä on edelleen keskiössä luottamukseen perustuva asiakassuhde ja laajan asiantuntijaorganisaation mahdollistama ratkaisukyky.

”New normal 2.0” on etäpalavereiden lisääntyessä ja turhan reissaamisen vähentyessä hyvä asia. Tilintarkastus on kuitenkin myös jatkossa vuorovaikutteista ja luottamukseen perustuvaa henkilöbisnestä.

Heikki Tuomi