Varsinais-Suomen Yrittäjien blogi
21.12.2022
Jyrki Hakkarainen

Työmarkkinat on uudistettava – luottamus pk-yrityksissä kunnossa 

Työmarkkinoiden jäykkyydet rajoittavat uusien työpaikkojen syntymistä ja yritysten kasvua Suomessa. Niiden, joita julkisen talouden kuntoon laittamiseksi kipeästi kaipaamme.  

Pienissä yrityksissä työnantajan ja työntekijöiden väliset suhteet ovat hyvällä tasolla, vahvistaa työ- ja elinkeinoministeriön laatima Työolobarometri vuodesta toiseen – viimeksi nyt joulukuussa. Työolobarometrissä asiaa on kysytty työntekijöiltä itseltään. Vastaajina ovat yksityisen sektorin palkansaajat. 

Mitä pienempi yritys, sitä paremmin luottamuksellisuus, avoimuus ja tasapuolinen kohtelu toteutuvat.  

Työolobarometrin mukaan työpaikoilla pystytään käsittelemään ristiriitoja sitä paremmin, mitä pienemmästä yrityksestä on kyse. Pienillä työpaikoilla työntekijöillä on barometrin mukaan myös eniten vaikutusmahdollisuuksia omaan työhönsä. Ei ole syytä epäillä, etteikö pienillä työpaikoilla pystyttäisi ratkomaan myös työehdoista sopimista.  

Paikallisen sopimisen sanotaan edellyttävän luottamusta. Usein ammattiyhdistysliikkeen edustajilta on kuultu väite, että työnantajan ja työntekijöiden väliltä tätä puuttuu, eikä paikallista sopimista siksi voida laajentaa. Työolobarometri osoittaa kuitenkin toista.  

Onkin ristiriitaista, että juuri niiden työpaikkojen sopimismahdollisuuksia rajoitetaan lainsäädännöllä, missä olisi parhaat edellytykset paikalliselle sopimiselle. 

Suomessa on luovuttava savupiipputeollisuuden aikana rakennetuista vanhoista työmarkkinarakenteista. Sopimisen tulee olla yhdenvertaisesti mahdollista kaiken kokoisissa yrityksissä ja kaikilla työpaikoilla riippumatta siitä, ovatko yritys ja työntekijät järjestäytyneitä liittoon. Kaikki nykylaissa olevat järjestäytymättömiä, yleissitovaa työehtosopimusta noudattavia yrityksiä koskevat sopimisen kiellot tulee ensi vaalikaudella poistaa. 

Hyvinvointivaltio-Suomi kiistatta tarvitsee lisää työtä ja uusia työpaikkoja. Uudet työpaikat syntyvät pääosin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Siksi työpaikkasopimista on korkea aika edistää myös lainsäädännöllä. Lähetän päättäjille ja eduskuntavaaliehdokkaille voimakkaan viestin: on aika nostaa asiassa rimaa. Viime ajat ovat näyttäneet, että me suomalaiset pystymme ja olemme valmiita nopeisiin muutoksiin, kun yhteinen etumme sitä vaatii.  

Jyrki Hakkarainen, puheenjohtaja 

Varsinais-Suomen Yrittäjät   
 

Kirjoitus on julkaistu Turun Sanomien mielipidepalstalla 21.12. 

Tutustu Yrittäjien työmarkkinoiden uudistusohjelmaan ja eduskuntavaalitavoitteisiin osoitteessa:

www.nostetaanrimaa.fi  

Muita kiinnostavia aiheita

Jyrki Hakkarainen