Mira-Maria Danisman, Suomen Yrittäjien EU-toimiston päällikkö. Kuva: Juha ROININEN / EUP-IMAGES
Yrittäjän puolella
27.5.2024
Mira-Maria Danisman

Vastaus huoleen elintason laskusta löytyy vahvoista sisämarkkinoista

Syksyn eurobarometrikyselyn tulokset indikoivat hyvää äänestysaktiivisuutta kesäkuun europarlamenttivaaleihin. Eurovaalit herättävät kiinnostusta erityisesti nyt, kun EU-maat kohtaavat kasvavia haasteita, joihin yksinään vastaaminen ei ole mahdollista.

Turvallisuus- ja terveysuhkien lisäksi eurooppalaisia huolestuttaa elintason lasku. Eurobarometrin mukaan lähes kolme neljästä EU-kansalaisesta uskoi elintasonsa laskevan seuraavan vuoden aikana. Lähes puolet samaiseen kyselyyn vastanneista kertoi elintasonsa jo laskeneen. EU-kansalaiset haluavat tulevien europarlamentaarikkojen laittavan etusijalle teemat erityisesti köyhyydestä, terveyskysymyksistä, taloudesta ja uusien työpaikkojen luomisesta.

On tärkeää, ettei ratkaisuja eurooppalaisten elintason laskuun etsitä vääristä lähteistä kuten raskaista verovaroin rahoitetuista tukiohjelmista, yksityisen sektorin toiminnan rajoittamisesta tai liian yksityiskohtaisen työelämän ja sosiaalisen sääntelyn luomisesta. Tehokkain lääke elintason laskuun Euroopassa on vahvat sisämarkkinat, joissa yritykset pääsevät kasvamaan ja luomaan työpaikkoja ilman kansallisten toisistaan poikkeavien sääntöjen muodostamia rajamuureja. Toimivat sisämarkkinat tuovat Eurooppaan lisää investointeja ja työpaikkoja, joiden luomilla veroeuroilla rahoitetaan toimivia koulutus-, sosiaaliturva- ja hyvinvointijärjestelmiä.

Tulevalla kaudella EU:ssa onkin laitettava turbovaihde silmään sisämarkkinoiden kehittämisessä. Italian entinen pääministeri Enrico Letta tarjosi tähän hyviä ideoita hiljattain julkaistussa sisämarkkinoiden tulevaisuutta käsittelevässä raportissaan. Työsarkaa löytyy Lettan mukaan usealla sisämarkkinan ulottuvuudella, mutta esimerkiksi yhtenäisten pääomamarkkinoiden kehittäminen on hyvä paikka aloittaa. Niillä varmistetaan eurooppalaisille yrityksille mahdollisuus kasvaa ja luoda työpaikkoja ilman painetta lähteä pääoman perässä Euroopan ulkopuolelle.

Pikavaihde olisi saatava päälle myös EU-sääntelyn laadun parantamisessa. Liiallinen ja rönsyilevä EU-sääntely kuorrutettuna kansallisilla lisähöysteillä haittaa yritysten kasvua ja innovointia sekä on suoraan kytköksissä siihen, kuinka EU pärjää kilpailussa muiden maanosien kanssa.

Vahva EU ja vahvat sisämarkkinat ovat suomalaisten etu. Siksi Lettan raporttia ei saa jättää pölyyntymään hyllyjen nurkkiin. Suomen tulee aktiivisesti ajaa hyvinvoivaa Eurooppaa, joka rakentuu vahvojen ja saumattomasti toimivien sisämarkkinoiden varaan.

Mira-Maria Danisman
Suomen Yrittäjien EU-toimiston päällikkö

Muita kiinnostavia aiheita

Mira-Maria Danisman