Yrittäjän puolella
30.3.2020
Anssi Kujala

Yksinyrittäjätuki: Hyvä linjanveto vaatii erinomaisen valmistelun

30.3.2020 | 9:59

Hallitus linjasi perjantaina 27.3., että niin sanottua suoraa tukea annetaan myös yksinyrittäjille. Tämä on perusteltua. sillä kaksi kolmasosaa Suomessa toimivista yrityksistä ansaitsee juuri tämän signaalin – eikä vain epämääräistä viestiä hakeutua työttömyysturvan pariin.

Ahkerat ihmiset haluavat yrittää. Nyt valtio on sitoutunut yksinyrittäjien suoraan tukeen. ELY-keskusten yritystukien myöntämisvaltuuksista 100 miljoonaa euroa siirrettiin linjauksella kuntien kautta jaettavaksi. 

Suomessa ei ole ollut aiemmin tämänkaltaista yksinyrittäjille suunnattua tukimekanismia. On todella tärkeää, että yksinyrittäjien huoli on kuultu. 

Toimintamallin yksityiskohtia vielä valmistellaan työ- ja elinkeinoministeriössä sekä kunnissa yhteistyössä eri tahojen kanssa. Lopulliset ratkaisut ja käytännöt eivät ole vielä valmiita. On hyvä muistaa, että monet muutkin päätökset ovat vielä vailla lainvoimaa. Kiire on.  

Kunnilla iso rooli korona-avussa

Kuntien rooli on nyt todella tärkeä. Kunnat ovat yhdessä Suomen Yrittäjien paikallisyhdistyksien kanssa eri puolilla maata jo kolme viikkoa sitten aloittaneet muiden vastaavien tukimuotojen valmistelun, ja osassa kunnissa on selkeitä päätöksiäkin.

Pidän hyvänä, että kunta yrittäjän läheisimpänä kumppanina on tässä nyt toimintavastuussa ja saa selkeästi korvamerkityn rahan yksinyrittäjätukeen. Tämä on uusi mahdollisuus myös kunnille ja onnistuessaan tuo nopeutta käsittelyyn. 

Yksinyrittäjien tuen valmistelussa vielä asioita ratkottavana

Jatkovalmistelussa on kuitenkin useita ratkaistavia yksityiskohtia, joista tässä muutama:  

  • Pitää varmistaa tasavertaisuus. On tärkeää huolehtia, että tuki on kaikkia samalla tavalla kohteleva.
  • Pitää huolehtia oikeudenmukaisuus. Poliittisessa linjauksessa on mukana myös harkinnanvarainen  kehittämisrahoitus. Tämän perusteet tulee olla selkeät.
  • Pidän hyvänä, että tukea voidaan myöntää tietyin ehdoin rinnakkain yrittäjille laajennetun työttömyysturvan kanssa, mutta tässä rajapintojen löytäminen voi olla vaikeaa.
  • Jakoehtojen tulee olla selkeitä. Esimerkiksi jo yksinyrittäjä-termistä kuulee erilaisia tulkintoja. Yksinyrittäjiä toimii kaikissa yhtiömuodoissa.
  • On huomioitava esimerkiksi ne yritykset, joissa on yrittäjät, mutta ei ole työntekijöitä. Nyt ei saa syntyä sellaista tukijärjestelmäviidakkoa, jossa joku yritystyyppi jää väliinputoajaksi. 
  • Muita asioita ovat muun muassa yrityksen kannattavuuden määrittäminen, yrityksen ja yrittäjän sijainti eri paikkakunnilla tai yrityksen perustaminen hiljattain.

Aivan oleellista on huomioida yksinyrittäjien erilaisuus, kun tuen jakamisen ehtoja asetetaan. Yksinyrittäjiä on yhtä monta erilaista kuin heitä on. Ei voi olla niinkään, että 20 000 euron liikevaihdolla toimiva yritys saisi saman tuen kuin satojakin tuhansia vaihtava verkostomaisesti globaaleilla markkinoilla toimiva yksinyrittäjä. Siksi osa yksinyrittäjistä voi olla sellaisia, että jatkokäsittelyssä on vielä katsottava ELY-keskusten tai Business Finlandin rahoitusmahdollisuudet. 

Kerromme yksinyrittäjätuen yksityiskohdista, kun ne ovat valmiit

Tahtotila on nyt vahva. Jos joskus niin nyt lainaan kulunutta fraasia: piru asuu yksityiskohdissa. Meidän – Suomen Yrittäjien – tehtävä on kertoa näkemyksemme, mutta vältämme huhujen tai epävarmojen tietojen levittämistä. Järjestömme yksi arvo on luotettavuus ja kerromme yksityiskohdat, kun ne ovat valmiita. 

Anssi Kujala
varatoimitusjohtaja
Suomen Yrittäjät

Anssi Kujala