Petri Salminen
Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Petri Salminen.
Yrittäjän puolella
5.9.2023
Petri Salminen

Yrittäjän päivänä: Yrittäjäriski on yrittäjyyden ytimessä

Aloitin yrittäjänä 23-vuotiaana. Tuolloin kokeilunhalu omasta liiketoimintaideasta ja kihelmöivä jännitys yrittäjyydestä voittivat pelot riskeistä ja epäonnistumisesta.

Yrittäjäriski on yrittäjyyden ytimessä. Yrittäjinä elämme jatkuvasti tilanteessa, jossa asiakas voi lopettaa yhteistyön, jättää laskunsa maksamatta tai virhe tuotannossa johtaa taloudellisiin tappioihin.

Nämä ja lukemattomat muut liiketoimintariskit ovat jatkuvasti läsnä ja saattavat olla kohtalokkaita. Ja me hyväksymme nämä riskit.

Yrittäjäriskin vastineena on oltava mahdollisuus menestyä.

On tuskastuttavaa lukea yhteiskunnan päättäjien kommentteja, joissa yritykset nähdään vain menestystarinoina, eikä havainnoida työmäärää tai epävarmuutta, joka on onnistumista edeltänyt.

Tällöin maailmaa tarkastellaan umpiossa, jossa yrittäjät ja yrittäjyys ovat vain mahdollisuuksia kovemmalle verotukselle ja sääntelylle.

Yrittäjyyden suosio on noussut huimasti 2000-luvulla. Erityisesti yksinyrittäjien määrä on lisääntynyt ja myös nuorten halukkuus toimia yrittäjinä ovat kasvaneet voimakkaasti. Peräti 33 % korkeakouluopiskelijoista haluaisi toimia yrittäjänä valmistumisensa jälkeen.

Yrittäjyyshalukkuuden kasvu kertoo yhteiskunnan ja eritoten työelämän muutoksesta. Ihmiset haluavat entistä enemmän vapautta vaikuttaa oman työnsä sisältöön, aikatauluihin ja ansaintaan.

Halu vaikuttaa enemmän omaan tulevaisuuteensa näkyy yrittäjäaikeiden lisäksi myös palkansaajien keskuudessa vahvana toivomuksena nykyistä laajemmille mahdollisuuksille sopia työpaikoilla työhön liittyvistä järjestelyistä.

Hyvinvointivaltion ydintehtävä on huolehtia, että ihmisillä olisi mahdollisimman tasavertainen alusta rakentaa omaa elämäänsä ja että yhteiskunta kantaa yhdessä vastuuta niistä, jotka eivät esimerkiksi sairauden tai vammautumisen vuoksi kykene itse itsestään huolehtimaan.

Hyvinvointivaltion tehtävänä on myös huolehtia siitä, että turvaverkot toimivat, jos paha takaisku koettaa.

Hyvinvointivaltiossa tulee tiedostaa, että ihmiselämään sisältyy riskejä, epäonnistumisia ja vastoinkäymisiä. Usein juuri vastoinkäymiset ovat niitä hetkiä, jotka opettavat eniten ja antavat usein myös uuden suunnan parempaan.

Yhteiskunnan ei kannata kaikin keinoin yrittää suojella vastoinkäymisiltä, vaan antaa heille mahdollisuus kokeilla ideoidensa ja intohimojensa kantavuutta. Mikäli riskit sitten realisoituvat on varmistettava, että uusi alku on mahdollista.

Ei tukahduteta yrittäjyyttä tai ylisuojella ihmisiä elämältä.

Petri Salminen