Yrittäjän puolella
23.5.2024
Katja Palosaari

Yritteliäs Eurooppa on kriisinkestävä Eurooppa

Viimeistään Venäjän laiton hyökkäyssota Ukrainaan osoitti, miten haavoittuvainen ja riippuvainen Eurooppa on ollut muun muassa energian, puolustusteknologian ja ruuantuotannon suhteen sen ulkopuolisista toimijoista. Huoltovarmuuden merkitys on noussut politiikan tekemisen keskiöön ja strategisen autonomian nimissä perustellaan alati kasvavaa määrää erilaisia poliittisia päätöksiä.

Taustaltaan kokoomuslainen ajatuspaja Toivo julkaisi 2. toukokuuta raportin kyselytuloksista, joissa selvitettiin, mistä aiheista kansalaiset odottavat kannanottoja eurovaaliehdokkailta. Tulos oli selkeä: kansalaistenkin mielessä päällimmäisenä ovat ulko- ja turvallisuuspoliittiset asiat sekä omavaraisuuden edistäminen. Lähestyvät europarlamenttivaalit ovatkin poikkeukselliset siinä mielessä, että suurin osa ehdokkaista on maininnut kärkiteemoikseen turvallisuuden. Kaukana ovat kurkkudirektiiviajat.

Euroopan unioni on joutunut viime vuosien aikana reagoimaan nopeasti uusiin haasteisiin lähes kylmiltään, sillä pitkään jatkuneiden vakaampien kausien aikana maanosamme tuudittautui liiaksi vallinneeseen turvallisuuden tunteeseen. Maailmaa ravisuttaneet kriisit ovat siirtäneet EU-päätöksenteon huomion vihreästä siirtymästä turvallisuus- ja puolustusteemoihin, joiden rooli tulee entisestään kasvamaan tulevalla viisivuotiskaudella, kuten julkisuuteen vuotanut EU:n strategisen ohjelman luonnos on jo kertonut.

Luonnollisesti turvallisuus- ja puolustusasioissa määrä on voimaa. Euroopan tulee jatkossakin pitää suhteensa kunnossa kansainvälisiin kumppaneihinsa, edistää yhteistyötä NATO:n kanssa sekä yhdistää voimansa ja resurssinsa eurooppalaisen puolustusteollisuuden kehittämiseksi. Näihin ja moniin muihin suurempien linjojen päätöksiin on jo otettu kantaa lukuisissa strategioissa ja lakialoitteissa.

Todellinen eurooppalainen kriisinkestävyys ja turvallisuus rakennetaan kuitenkin paljon pienemmällä tasolla, ja tässä pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on merkittävä rooli. Pk-yritykset ovat Euroopan talouden moottoreita, ja juuri niiden tuotannolla ja työpanoksella vahvistetaan eurooppalaisia hankintaketjuja ja siten riippumattomuutta ulkopuolisista toimijoista. Pk-yritykset luovat työpaikkojen lisäksi hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä paikallisesti. Siksi niiden merkitystä harvaan-asuttujen alueiden, kuten Suomen itärajan, asuttavina ja turvallisena pitämisessä ei saa unohtaa.

Jotta voimme rakentaa Euroopasta oikeasti kriisinkestävän, tulee EU-päätöksenteossa huolehtia pk-yritysten toimintaedellytyksistä. Muutoin jätämme samalla turvallisuuden näkökulmasta huikean jo olemassa olevan potentiaalin hyödyntämättä ja paljastamme uusia haavoittuvuuksia.

Katja Palosaari
Suomen Yrittäjien EU-asiantuntija

Muita kiinnostavia aiheita

Katja Palosaari