Yrittäjien vastuullisuusohjelma

Ympäristö

Yhteiskunta

Hallinto ja taloudellisuus

Yrittäjien vastuullisuusohjelman pääteemoja ovat:

Toteutamme näitä teemoja yhteiskunnallisella vaikuttamisella, yrittäjille tarjottavilla koulutuksilla sekä palveluilla ja järjestön oman toiminnan vastuullisuudesta huolehtimalla. Alle on kuvattu tarkemmin, millaisin teoin näitä teemoja muun muassa toteutetaan.

Ympäristö

Vaikuttaminen

 • Teemme selkeät linjaukset yrittäjien kannalta tärkeimpiin ympäristöteemoihin, kuten
  • julkaisemme ilmasto-ohjelman
  • vaikutamme yritysvastuusääntelyyn.

Koulutukset ja palvelut yrittäjille

Testikuva

Järjestön oma toiminta

 • Vahvistamme ymmärrystämme omista​ ympäristövaikutuksistamme​:
  • laskemme hiilijalanjälkemme
  • teemme tiekartan ympäristövaikutuksiemme vähentämiseksi.

Yhteiskunta

Maijun testikuva

Vaikuttaminen

 • Kirkastamme kärkiteemojamme yrittäjien kannalta keskeisimpiin sosiaalisiin teemoihin, esimerkiksi:
  • sosiaaliturvalainsäädäntö
  • maahanmuutto ja kotoutus.

Koulutukset ja palvelut yrittäjille

 • Lisäämme yrittäjien laaja-alaista ymmärrystä monimuotoisuudesta ja osallisuudesta, esimerkiksi Yrittäjät-akatemian avulla.
 • Kehitämme koulutustuotteita yrittäjien jaksamisen​ ja mielen hyvinvoinnin tukemiseksi.

Järjestön oma toiminta

 • Järjestöllämme on selkeä yhteinen arvopohja ja toteutamme järjestön laajuista strategiaa​.
 • Luomme järjestön oman toimintamallin väärinkäytöksistä ilmoittamiseen (whistleblowing).

Hallinto ja taloudellisuus

Koulutukset ja palvelut yrittäjille

Järjestön oma toiminta

 • Toimimme esimerkillisesti hyvänä työnantajana, hyvinvoivana työyhteisönä ja tuotamme lisäarvoa yhteiskuntaan toimimalla valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti.
 • Selvitämme työn merkityksellisyyden kokemusta työyhteisössämme.