17.10.2003 klo 14:10
Lausunto

Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2004 opetusministeriön hallinnonalan osalta.

Eduskunta
Valtiovarainvaliokunta

Pyydettynä kuulemisena toteamme seuraavaa:

Valtion talousarvio vuodelle tarjoaa kohtuullisen taloudellisen pohjan koulutuksen kehittämiselle. Talousarviossa otetaan huomioon keskeiset eri koulutusasteilla tapahtuvan koulutuksen ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvät tarpeet, jotka on nostettu esiin opetusministeriön Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2003.

Talousarvio ei kuitenkaan mahdollista koulutuksen keskeisten kehittämisalueiden toteuttamista siinä laajuudessa, kuin on esitetty. Tästä on hyvänä esimerkkinä nk. NOSTE- ohjelma, jossa on esitetty toiminnan kohteena olevien vuotuiseksi määräksi 10 000 henkilö. Talousarviossa esitetyllä määrärahalla tähän määrään ei kuitenkaan päästä.

Myönteistä määrällistä kehittymistä on tapahtunut ammatillisena lisäkoulutuksena tapahtuvassa oppisopimuskoulutuksessa. Talousarvioon on kirjattu opiskelijamäärän nostaminen 22 000. Tarve on kuitenkin suurempi.

Yrittäjyyden näkökulmasta talousarvio on hallituksen yrittäjyyspolitiikkaohjelman koulutusta koskevia strategioita tukeva. Yrittäjyyden politiikkaohjelman toimet on sisällytetty useisiin eri määrärahoihin. Epäselväksi monin kohdin kuitenkin jää, kuinka suuri osuus yrittäjyyttä tukeviin toimiin käytetään.

Veli-Matti Lamppu
koulutusasiamies
Suomen Yrittäjät