Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

3.6.2024 klo 08:54
Lausunto

Jatkuvan oppimisen sanaston täydennysosa

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Työ- ja elinkeinoministeriö

VN/13340/2023

Suomen Yrittäjät kiittää mahdollisuudesta lausua jatkuvan oppimisen sanaston täydennysosan lausuntoluonnokseen. Käsitteiden määrittely on tarpeen jatkuvan oppimisen uudistuksen edistymisen kannalta. Esitämme seuraavia lisäyksiä ja muutoksia luonnokseen.

1. Kohta 5, työmarkkinoiden osaamisvaje; osaamisen puute työmarkkinoilla

Suomen Yrittäjät esittää termin osaajapula käyttämistä tässä yhteydessä. Osaajapula on edelleen pk-yritysten merkittävä kasvu este. Se tulee voimistumaan koko Euroopassa, sillä maanosan työikäisen väestön määrä vähenee seitsemällä miljoonalla vuoteen 2030 mennessä.

2. Kohta 20, ammatti

Suomen Yrittäjät esittää lisäystä kohtaan 20 ammatti, huomautus: Ammatissa toimivalla henkilöllä täytyy olla riittävä osaaminen, jonka voi hankkia esimerkiksi koulutuksen (2), työkokemuksen TAI YRITTÄJYYDEN kautta.

3. Kohta 22, työllistyvyys

Suomen Yrittäjät esittää lisäystä kohtaan 22 työllistyvyys, määritelmä: Yksilön OSAAMISEN, VALMIUKSIEN JA ominaisuuksien kokonaisuus, joka vaikuttaa hänen edellytyksiinsä saada työtä, pysyä työssä, TOIMIA YRITTÄJÄNÄ tai edetä työurallaan tiettynä ajankohtana.

4. YLEISET KOMMENTIT

Suomen Yrittäjät haluaa nostaa esille työelämän muutokset, joiden on hyvä näkyä myös jatkuvan oppimisen sanastossa. Tulevaisuudessa yhä useampi työskentelee yrittäjämäisesti yhdistäen palkkatyön, yrittämisen ja jatkuvan oppimisen. Yrittäjän ja palkansaajan raja tulee hämärtymään. Moni toimii yrittäjänä ainakin osan elämästään. Osa tekee töitä monipaikkaisesti ja vaihtaa ammattiaan työuransa aikana.

Suomi on pienten yritysten maa, jossa on 440 000 toimivaa yritystä. Niistä 96 prosentissa on alle kymmenen työntekijää. Peräti 70 % suomalaisista yrittäjistä on yksinyrittäjiä. Se on huomattavasti enemmän kuin muissa pohjoismaissa. Yksin ja verkostossa yrittäminen sekä maahanmuuttaneiden yrittäjien määrä kasvaa.

Suomen Yrittäjät esittää, että palkkatyön ja yrittäjyyden yhdistelmät otetaan huomioon sanaston määrittelyissä.

Jatkuvan oppimisen sanasto on kaiken kaikkiaan tarpeellinen. Se selkeyttää ja helpottaa jatkuvaan oppimiseen liittyvää keskustelua Suomessa ja kansainvälisessä yhteistyössä. Sanasto on hyvä apuväline kansainväliseen rekrytointiin liittyen. Se auttaa myös päätöksentekijöitä ymmärtämään jatkuvan oppimisen merkityksen Suomen menestymiselle.

Suomen Yrittäjät

Mikko Kinnunen
Koulutuspolitiikan asiantuntija