Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

6.6.2024 klo 16:00
Lausunto

Lausunto poliittisten lakkojen kieltämistä koskevasta kansalaisaloitteesta (KAA 3/2024 vp)

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa poliittisten lakkojen kieltämistä koskevasta kansalaisaloitteesta (KAA 3/2024 vp). Lausumme asiasta seuraavaa.

Suomen Yrittäjät pitää tärkeänä, että pääministeri Orpon hallitus on toteuttanut työrauhasääntelyn uudistuksen, jossa myös poliittisia lakkoja on rajoitettu aiempaan oikeustilaan nähden. Uuden sääntelyn mukaan työnseisauksena toimeenpantava poliittinen työtaistelu ei saa jatkua enää sen jälkeen, kun on kulunut 24 tuntia työnseisauksen aloittamisesta. Lisäksi työnseisaus on järjestettävä siten, ettei siitä aiheudu häiriöitä tuotantotoimintaan ennen työnseisausta tai sen päättymisen jälkeen, jos tällaiset häiriöt ovat kohtuudella vältettävissä toimeenpanijan käytettävissä olevin keinoin. Tämä velvollisuus ei kuitenkaan estä poliittisen työnseisauksen toimeenpanoa.

Kansalaisaloitteessa esitetään, että eduskunta ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin poliittisten lakkojen kieltämiseksi. Aloitteessa todetaan muun ohella, että poliittiset lakot eivät liity työntekijöiden ja työnantajien väliseen suhteeseen. Poliittisilla lakoilla työntekijät pyrkivät vaikuttamaan demokraattisilla vaaleilla valittuihin poliittisiin päättäjiin, kuten eduskuntaan ja hallitukseen. Kyse on työajalla tapahtuvasta poliittisesta mielenilmaisemisesta. Tällainen poliittinen toiminta kuuluu vapaa-ajalle.

Kansalaisaloitteen perusteluihin on helppo yhtyä. Esimerkiksi Saksassa poliittiset lakot on kielletty. Tämä johtuu siitä, että poliittisia tavoitteita ei voida saavuttaa kollektiivisopimuksella eikä työnantaja voi vastata poliittisiin vaatimuksiin. Lainvastaisia ovat myös laajemmin kaikenlaiset poliittisia, sosiaalisia tai taloudellisia seikkoja koskevat demonstraatiotyötaistelut, joissa vaatimuksia ei ole kohdistettu vastapuoleen. Samoin Ranskassa poliittisesta syystä aloitetut lakot ovat lähtökohtaisesti lainvastaisia. Myös Britanniassa poliittiset lakot ovat kiellettyjä. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa on pidetty hyväksyttävänä kestoltaan korkeintaan muutaman tunnin spontaaneja protestilakkoja.

Suomessa poliittiset lakot ovat uudenkin sääntelyn vallitessa sallittuja, joskin rajoitetusti. Katsomme, että 18.5.2024 voimaan tulleen uuden työrauhasääntelyn vaikutuksia on tärkeä seurata. Mikäli nyt omaksuttu sääntely ei ole riittävä turvaamaan työrauhaa, on syytä arvioida sääntelyn kehittämistä. Tällöin poliittisia lakkoja pitäisi rajata kestoltaan enintään muutamaan tuntiin tai tarvittaessa kieltää ne kokonaan, kuten kansalaisaloitteessa esitetään.

Poliittiset mielenilmaisut ovat aina mahdollisia vapaa-ajalla ilman, että omalle työnantajalle ja yrityksille aiheutetaan perusteettomasti vahinkoja.

Suomen Yrittäjät

Janne Makkula
johtaja, varatuomari