Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

17.10.2003 klo 14:10
Lausunto

Lausuntopyyntö sähköturvallisuutta koskevien säädösten muuttamisesta (KTM060:00/2002)

Kauppa- ja teollisuusministeriölle

Kauppa- ja teollisuusministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjät ry:ltä lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi Eduskunnalle laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta ja siihen liittyen muutosehdotuksista sähkö-turvallisuusasetukseksi sekä kauppa- ja teollisuusministeriön asetukseksi sähkölaitteistojen käyttöönotosta ja käytöstä. Suomen Yrittäjät lausuu otsikkoasian muutosehdotuksista kunnioittaen seuraavaa.

Lakiehdotuksessa tarkennetaan laitosten ja tarkastustoimintaa harjoittavien pätevyysvaatimuksia sekä asetetaan vastuu tarkastuslaitosten nimeämisestä ja valvonnasta yksinomaan ministeriölle. Tarkastustoiminnan osalta pidetään tärkeänä hallituksen esityksessä säätää hyvän hallinnon takeet. Tämän toteuttamiseksi ehdotetaan muutosta sähkölaitteistojen määräaikaistarkastusten suorittamiseen, joita varmennustarkastusten lisäksi saisivat esityksen mukaan tehdä vain valtuutetut laitokset ja valtuutetut tarkastajat. Tarkastuskohteesta riippumatta tarkastustoiminnan tulee noudattaa puolueettomuuden, riippumattomuuden ja tasapuolisuuden periaatteita. Suomen Yrittäjät pitää ehdotettuja muutoksia kannatettavina, sillä niiden on katsottava parantavan sähköturvallisuutta, sen toteutumista ja valvontaa. Muutokset ovat omiaan poistamaan nykyiseen lakiin sisältyviä ongelmallisia kohtia.

Suomen Yrittäjillä ei ole huomautettavaa ehdotettujen muutosten yksityiskohdista.

SUOMEN YRITTÄJÄT RY

Riikka Tähtivuori
lainopillinen asiamies