21.5.2003 klo 15:15
Lausunto

Suomen Yrittäjät lisäbudjetin verolinjauksesta:

Tuhdimpi veronalennus olisi ollut tarpeen; arvonlisäverotuksesta ja yritysten sukupolvenvaihdoksista myönteisiä päätöksiä

Tuloverotuksen keventäminen alentamalla marginaaliveroprosenttia vain puolella prosenttiyksiköllä on talous- ja työllisyystilanteeseen nähden liian vaatimatonta. Hallitus ilmoitti jatkavansa ansiotuloverotuksen keventämisiä vuoden 2004 talousarvioesityksessä. Silloin tarvitaan rohkeampia linjauksia, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Jussi Järventaus sanoo.

Myönteistä Järventauksen mukaan on hallituksen ilmoitus arvonlisäveron alarajan muuttamisesta liukuvaksi vuoden 2004 alusta lukien. Niinikään on tärkeää, että yritysten sukupolvenvaihdosten verokohtelun helpottaminen saatetaan voimaan vuoden 2004 aikana.

Hallitus sivuuttaa päätöksessään työnantajamaksujen alentamisen. Työllisyysasteen nostamisen kannalta on tärkeää, että työnantajamaksujen alentamista jatketaan. Alentamisen painopisteen tulisi olla vähemmän erityisosaamista vaativissa tehtävissä.

Järventaus muistuttaa, että pidemmällä aikavälillä on kasvun ja työllisyysnäkymien kannalta keskeistä huolehtia yrittäjyyden kannustimien säilymisestä. Nykytilanteessa tämä tarkoittaa, että hallitus mahdollisimman pian toisi esiin mallin, jolla turvataan hallitusohjelman mukainen lopputulos siitä, että pk-yritysten maksamien osinkojen verotus ei kiristy. Hallituksen on myös syytä varautua siihen, että yritysverotukseen tarvitaan lisää kannustavuutta mm. lähialueilla tapahtuvan kehityksen johdosta.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jussi Järventaus, Suomen Yrittäjät, puh. 050 336 0015
Pääekonomisti Pasi Holm, Suomen Yrittäjät, puh. 050 374 7462

OnLine uutiset
toimitus@suomen.yrittajat.fi
Puhelin (09) 2292 2952