17.10.2003 klo 14:10
Lausunto

Työvoiman rekrytointimahdollisuudet EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta

Työministeriö

Pyydettynä lausuntona Maahanmuuttopolitiikan tulevat haasteet -projektin raportista esitämme kunnioittavasti seuraavaa:

Työikäisen väestön ikääntymisen johdosta Suomen tulee edistää aktiivista ja itsenäistä työperusteista maahanmuuttoa myös EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta. EU:n laajeneminen ei tuo yksinään ratkaisua Suomea lähivuosina uhkaavaan työvoimapulaan.

Maahanmuuttajille tulisi tarjota kielikoulutusta ja kehittää heidän työelämävalmiuksiaan, jotta yritysten työvoiman saatavuuteen ei synny pullonkauloja.

Yritysten on nykyisin vaikea vertailla ammattikoulutusta eri maissa. Työministeriö voisi parantaa ammattikoulutuksen vertailtavuutta ja helpottaa näin yritysten työllistymistä. Myös ulkomaisen työvoiman täydennyskoulutus on haaste koulutusjärjestelmälle.

Venäjä ei välttämättä ole ikärakenteensa vuoksi niin iso työvoimareservi kuin Suomessa kuvitellaan. Työvoiman saatavuuden parantamiseksi ei ole syytä muuttaa Schengen sopimusta EU:n ja Venäjän välillä.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Pasi Holm
pääekonomisti