Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

22.8.2002 klo 14:04
Lausunto

Verohallituksen kannanottoja yritysverokysymyksiin

Verohallitus

Verohallitus on laatimassa kannanottoja eräisiin yritysverokysymyksiin. Haluamme esittää huomautuksen ohjeeseen, joka koskee henkilöauton käyttöä maataloudessa ja elinkeinotoiminnassa.

Ohjeen pääsäännön mukaan yksityisvaroihin kuuluvalla autolla tehdyistä matkoista voidaan tehdä lisävähennys edellyttäen, että matkoista pidetään ajopäiväkirjaa tai esitetään muu luotettava selvitys. Lisävähennys voidaan tehdä muun luotettavan selvityksen perusteella esim. toistuvista matkoista, vaikka ajopäiväkirjaa ei olisi pidettykään.

Lisäksi annetaan kannanotto tilanteisiin, joissa lisävähennyksen edellytykset eivät selvitysten osalta täyty, mutta on todennäköistä, että yksityisautolla on ajettu elinkeinoajoja. Tällöin elinkeinotoiminnan harjoittajan tulisi esittää ajojen määristä arvio. Samoin hänen tulisi esittää matkojen todellisten menojen määrä. Jos todellisten menojen määristä ei saataisi selvitystä, vähennyksen määrä laskettaisiin vuodelta 2001 1,16 mk / km (0,195 euroa/km).

Vuodesta 2001 sovelletun lisävähennyksen on ollut tarkoitus nostaa yksityisautolla ajetuista ajoista syntyneet vähennykset elinkeinotoiminnassa samalle tasolle kuin palkansaajien verovapaat kustannuskorvaukset. Palkansaajien verovapaa kilometrikorvaus on vuodelta 2001 2,25 mk/km (0,378 euroa/km). Koska korvausten määrien ja hyvittämisperusteiden tulee olla samat kuin palkansaajilla, katsomme, että myös silloin kun matkojen määrät joudutaan arvioimaan, käytettävän korvausmäärän tulee olla sama jota sovelletaan palkansaajiin. Esitämme siksi, että määrää korotetaan myös näissä tilanteissa vastaamaan uudistuksen tarkoitusta ja määräksi vahvistetaan 2,25 mk/km (0,378 euroa/km), vaikka ajojen määrät joudutaan muun selvityksen puuttuessa arvioimaan.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Risto Suominen
johtaja

Anna Lundén
lainopillinen asiamies