17.10.2003 klo 14:10
Lausunto

Vuoden 2004 budjetin verolait (HE:t 48-49/2003)

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta
Verojaosto

Hallitus esittää seuraavia kevennyksiä ansioveroihin:

– Tuloveroasteikkoon 1 %:n inflaatiotarkistus
– Tuloveroasteikon marginaaliveroasteikkoihin 1 %-yksikön alennus
– Tulonhankkimisvähennyksen ja kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksen enimmäismäärien korotukset (590 € => 620 €, 2550 € =>3550 €)
– Lisäksi ansiotulovähennyksen kertymäprosentteihin korotukset ja vähennyksen poistumaan jyrkennys
– Työnantajan kustantama liikuntaseteli verovapaaksi tavanomaiseksi henkilökuntaeduksi.
– Kotitalousvähennystä ei sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutelelien omavastuuosuudesta

Lisäksi tullaan antamaan seuraavat erilliset esitykset:

Pienyritysten arvonlisäverotuksen liukuva kevennys
liikevaihtovälillä 8.500 ? 25.00 euroa
Kiinteistöhallintapalveluiden ja itse suoritettujen rakentamispalveluiden oman käytön verotuksen rajan nostaminen 30.500 eurosta 35.000 euroon
Ajoneuvoveron korottaminen 10 eurolla
Alkoholiveron alentaminen
– väkevien juomien osalta 44 %
– välituotteet 40 %
– miedot viinit 10 %
– olut 32 %
Kehitysalueiden I ja II tukialueella tehtävien poistojen korottaminen 50 %:lla vuosina 2004-2006 tehtyjen investointien hankintamenoista.
Sukupolvenvaihdosten helpotukset lisäbudjetin yhteydessä vuoden 2004 aikana.

Lausunto:

Suomen Yrittäjät pitää budjetin talouspoliittista linjaa oikeana. Merkittävimmät yrittäjyyteen ja pk-yritysten työllisyyteen liittyvät ratkaisut kuten yritys- ja pääomaverouudistus sekä työnantajamaksujen alentaminen siirtyvät tosin vuoden 2005 budjettiin tai erillisiin selvityksiin. Hallitus on kuitenkin aivan oikein lähtenyt tukemaan hallituskauden aikana etupainotteisesti kotimaista kysyntää keventämällä ansiotulojen verotusta.

Myös liikuntaseteleitä koskevan verokäytännön vahvistaminen on tervetullut uudistus vaikka olisi voinut hoitua pelkällä verohallinnon ohjeistuksella.

Sukupolvenvaihdoksiin liittyvät veroratkaisut olisi ollut hyvä toteuttaa jo vuoden 2004 budjetissa eikä siirtää lisäbudjettien yhteyteen. Etenkin pienyritysten sukupolvenvaihdokset toteutetaan varsin usein tilikauden vaihtumisen jälkeen kalenterivuoden alussa, jolloin kesken vuotta mahdollisesti voimaantulevat veromuutokset lykkäävät sukupolvenvaihdoksia helposti vuodella.

Anna Lundén
Päälakimies
SUOMEN YRITTÄJÄT