Suomen Yrittäjien veroasiantuntija Laura Kurki. Kuva: Markus Sommers
27.3.2024 klo 11:10
Tiedote

Veronkannon uudistus toteutettava säästövaateista huolimatta

Verojen maksujen ja palautusten käyttösäännöt ovat epäselviä ja -yhtenäisiä ja aiheuttavat täysin turhaa työtä ja maksuliikennettä niin yrityksissä kuin Verohallinnossa. Muutostarve on ollut selvillä jo pitkään, ja sitä kannattavat sekä elinkeinoelämän järjestöt että Verohallinto. Muutos on tehtävä nyt eikä se saa jäädä valtionhallinnon säästötoimenpiteiden jalkoihin. Muutoksen arvioitu hintalappu on alle miljoona euroa, kun taas vuosittain arvioitu säästö on jopa 15 miljoonaa euroa.

Veronkantolain tavoitteena on, että eri verojen maksusuoritukset ja palautukset kuittaantuisivat ilman tarpeettomia edestakaisia suorituksia ja että yritykset voisivat optimoida verojen maksuliikenteen. Järjestelmä on kuitenkin niin monimutkainen ja käyttösäännöt sekavia, että tavoite ei toteudu. Yritysten on vaikea hahmottaa, miten maksuja ja palautuksia käytetään – ja missä on mahdollisuus edestakaisten maksujen vähentämiseen. Yrityksen maksusuorituksia saatetaan esimerkiksi käyttää vasta puolen vuoden kuluttua erääntyvien verojen maksuksi.

Nykyiset säännöt koskevat kaikkia yrityksiä pienimmistä toiminimiyrittäjistä pörssiyrityksiin. Yrityksen antamat ilmoitukset, maksamat verot ja saadut palautukset eivät ole helposti täsmäytettävissä. Tyypillisesti heittoja löytyy aina ja syynä ovat epäselvät verojen käyttöjärjestykset ja monet eri viitenumerot.

– Kyselytutkimuksemme mukaan vuosittainen työaikasäästö tilitoimistoissa veronkannon yksinkertaistuksesta on jopa 500 000 tuntia. Tämä aika voidaan käyttää suomalaisten yritysten hyväksi huomattavasti enemmän lisäarvoa tuottavalla tavalla. Muutos vähentää myös Verohallinnon neuvontatarpeita, toteaa Taloushallintoliiton johtava asiantuntija Markku Ojala.

– Toiminimiyrittäjien näkökulmasta veronkanto on nykypäivänä liian vaikeasti ymmärrettävää. Kyllä verotuksesta pitäisi saada tolkku ilman että täytyy Verohallinnon puhelinpalveluun soittaa. Hankaluudet verotuksessa voivat varsinkin pienimmillä toimijoilla pahimmillaan vähentää intoa aloittaa tai jatkaa yritystoimintaa, sanoo Suomen Yrittäjien veroasiantuntija Laura Kurki.

Hallitusohjelmaan on kirjattu: ”Hallitus sujuvoittaa veronkantoa ja parantaa verotuksen ennakoitavuutta. Veronkannon digitalisoitumista jatketaan. Veronkannon uudistuksen tarkoituksena on yksinkertaistaa veronkantoon liittyviä säännöksiä ja tehdä niistä helpommin ymmärrettävät kaikille verovelvollisille.”

– Hallitusohjelmakirjauksesta on pidettävä kiinni. Veronkannon muutos on yksi matalalla roikkuvia hedelmiä, joka odottaa vain ottajaansa. Uudistuksen tuomat säästöt ovat huomattavat verrattuna muutoksen teosta aiheutuviin kustannuksiin, kommentoi EK:n veroasiantuntija Tiina Ruohola.

– Jäsenistössämme veronkantoon liittyvät kysymykset aiheuttavat jatkuvasti epäselvyyksiä. Olemme useasti kuulleet jäseniltämme puheluista Verohallintoon – eikä sielläkään useimmiten osata auttaa. Näin asian laidan ei pitäisi olla. Tähän on yksinkertainen lääke: veronkannon yksinkertaistaminen. Tämä on tehtävä viivytyksettä, painottaa Veronmaksajien keskusliiton lakiasiainjohtaja Kati Malinen.

Lisätietoja:
Tiina Ruohola, EK, tiina.ruohola@ek.fi, 040 5198868
Markku Ojala, Taloushallintoliitto, markku.ojala@taloushallintoliitto.fi, 050 586 7973
Laura Kurki, Suomen Yrittäjät, laura.kurki@yrittajat.fi, 050 407 5885
Kati Malinen, Veronmaksajain keskusliitto, kati.malinen@veronmaksajat.fi, 040 7161 292

Muita kiinnostavia aiheita