Suomen Yrittäjien pääekonomisti Juhana Brotherus. Valokuvaaja: Jetro Stavén
13.1.2024 klo 06:00
Tiedote

Yrittäjägallup: Yrittäjä varautuu sijoittamalla vanhuudenturvaan

Vanhuudenturvaan varautuminen on ylivoimaisesti tärkein motiivi yrittäjien henkilökohtaiselle sijoitustoiminnalle, kertoo tuore Yrittäjägallup. Eniten yrittäjät sijoittavat osakerahastoihin ja suomalaisiin osakkeisiin.

Yrittäjistä 58 prosenttia harjoittaa henkilökohtaisesti sijoitustoimintaa, ilmenee tuoreesta Yrittäjägallupista. Osuus on pysynyt suunnilleen ennallaan, sillä syyskuun 2022 Yrittäjägallupissa se oli 60 prosenttia.

Yrittäjät varautuvat henkilökohtaisella sijoitustoiminnalla erityisesti vanhuudenturvaan (80 prosenttia) ja yllättäviin menoihin (37 prosenttia). Noin joka viides sijoittaa lapsille (21 prosenttia), matkoihin (19 prosenttia) tai harrastuksena (18 prosenttia). Naisyrittäjillä korostuvat yllättävät menot ja matkat sijoitustoiminnan motiivina. Nuorilla korostuu varautuminen tuleviin investointeihin (30 prosenttia).

Sijoitustoimintaa harjoittavilla yrityksillä korostuu motiivina osakkaiden vanhuudenturva (47 prosenttia), yritystoiminnan kehittäminen (35 prosenttia) ja tulevat osingot (32 prosenttia).

Suomalaisiin osakkeisiin sijoitetaan vähemmän

Yrittäjät sijoittavat eniten osakerahastoihin ja suomalaisiin osakkeisiin, joihin sijoittaa 44 prosenttia yrittäjistä ja yrityksistä. Osakerahastojen osuus on pysynyt suunnilleen ennallaan viime vuodet, mutta suomalaisiin osakkeisiin sijoitetaan selvästi aiempaa vähemmän.

Syyskuussa 2022 suomalaiset osakkeet olivat suosituin sijoituskohde, silloin niihin sijoitti 50 prosenttia vastaajista. Myös asuntojen ja eläkevakuutusten suosio sijoituskohteina on vähentynyt.

– Yrittäjät sijoittavat nyt enemmän korkorahastoihin, ja korkojen nousun myönteinen puoli näkyy parempina tuottonäkyminä, sanoo Suomen Yrittäjien johtaja, pääekonomisti Juhana Brotherus.

– Suomalaisiin osakkeisiin sijoitetaan nyt vähemmän, mikä on hyvä asia hajauttamisen kannalta. Ei kannata laittaa kaikkia munia yhteen koriin tai yhteen maahan, Brotherus jatkaa.

Miesyrittäjät sijoittavat hieman naisia enemmän. Miehistä 61 prosenttia harjoittaa sijoitustoimintaa, naisyrittäjistä 52 prosenttia.

– Naiset ovat miehiä enemmän asuntosijoittajina, mikä on ehkä vastoin yleistä käsitystä. Konkreettinen ja helpommin ymmärrettävä sijoituskohde kiinnostaa, vaikka markkinatilanne haastava, pääekonomisti Brotherus sanoo.

Pk-yrityksistä 23 prosenttia harjoittaa sijoitustoimintaa. Syyskuussa 2022 osuus oli 21 prosenttia.

Pk-yritysten näkemyksiä selvittävään Yrittäjägallupiin vastasi joulukuussa 1 240 pk-yritysten edustajaa.

Yrittäjien sijoitukset kooltaan maltillisia

Valtaosalla yrittäjiä on varsin maltillinen määrä sijoituksia. Jos yrittäjällä on henkilökohtaisia sijoituksia, 54 prosentilla niiden määrä on alle 100 000 euroa. Yli miljoonan euron henkilökohtaiset sijoitukset on kuudella prosentilla vastaajista.

Jos yrityksellä on sijoituksia, 34 prosentilla sijoitusten määrä on alle 100 000 euroa ja 15 prosentilla yli miljoona euroa. Vielä syyskuussa 2022 19 prosentilla oli sijoituksia yli miljoonaa euroa. Sekä henkilökohtainen että yritysten sijoitusten määrä on hieman laskenut syyskuusta 2022.

Sijoittavien yrittäjien vuosittaiset sijoitukset ovat varsin maltillisia. 39 prosenttia sijoittaa alle 5 000 euroa vuodessa ja 29 prosenttia 5 000–25 000 euroa.

Myös yritysten sijoitukset ovat maltillisia. 44 prosenttia yrityksistä sijoittaa alle 25 000 euroa vuodessa. Yrittäjien sijoitettava varallisuus kertyy pääosin yritystoiminnan palkkatulosta (57 prosenttia), oman yritystoiminnan osingoista (41 prosenttia) ja sijoitustoiminnan tuotoista (33 prosenttia).

Valtaosa yrittäjistä (62 prosenttia) tekee sijoituspäätökset itsenäisesti. Yli puolet (54 prosenttia) luonnehtii sijoitusstrategiaansa maltilliseksi, 22 prosenttia kasvuhakuiseksi ja 17 prosenttia varovaiseksi. 39 prosenttia sijoittavista yrittäjistä hakee yli viiden prosentin vuosituottoa.

Tutustu tuloksiin tarkemmin tästä

Näin kysyttiin
Suomen Yrittäjien Verianilla (entinen Kantar Public) teettämään tutkimukseen vastasi 1 240 pk-yritysten edustajaa. Kysely tehtiin 4.–12.12.2023.  Tulosten luottamusväli on 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa.   

Lisätiedot: Suomen Yrittäjien johtaja, pääekonomisti Juhana Brotherus 050 384 9479 juhana.brotherus@yrittajat.fi

Muita kiinnostavia aiheita