Suomen Yrittäjien johtaja, pääekonomisti Juhana Brotherus. Valokuvaaja: Jetro Stavén
25.8.2023 klo 08:00
Tiedote

Yrittäjägallup: Yritysten näkymät hieman parantuneet, nousseet korot peruvat investointeja

Yrittäjät kokevat yritystensä taloustilanteen hieman kohentuneen viime keväästä. “Yrittäjät arvioivat yrityksensä taloudellisen tilanteen kohtuullisen myönteisesti. Vaikka tilanne on hieman parantunut, taso on yhä alle toukokuun 2022 mittauksen. Yrityksiä painavat osin samat tekijät kuin kotitalouksia: korkeat korot iskevät velallisiin yrityksiin ja kohonneet kustannukset rokottavat monen kannattavuutta”, johtaja, pääekonomisti Juhana Brotherus sanoo.

Hieman yli puolet (58 %) yrityksistä arvioi taloudellisen tilanteensa erittäin tai melko hyväksi. Arvion ”ei hyvä eikä huono” antaa 29 prosenttia ja melko tai erittäin huonon 14 prosenttia, osoittaa tuore Yrittäjägallup. Tilanne on paras yli 10 henkeä työllistävissä ja heikoin yksinyrittäjien yrityksissä.

”Mitä pienempi yritys on, sitä heikommaksi tilanne arvioidaan. Yrityksen koko onkin tärkein erottava tekijä – alueelliset tai toimialakohtaiset erot ovat yllättävän vähäisiä”, Brotherus toteaa.

Kolmannes (32 %) yrityksistä arvioi yrityksen taloudellisen tilanteen paranevan seuraavan vuoden aikana. Uudellamaalla odotetaan eniten tilanteen paranevan (38 %).

”Tulevaisuususko ei ole onneksi yrittäjien joukossa rapistunut pitkittyneestä matalasuhdanteesta huolimatta, vaan luottamus seuraavaan vuoteen on pysynyt ennallaan. Moni odottaa uudelta hallitukselta lupauksien lunastamista hallitustaipaleen alussa, joten ensi vuoden budjettiin ja työmarkkinauudistuksiin liittyy suurta mielenkiintoa”, Brotherus toteaa.

Koko Suomessa heikentymistä tai lopettamista odotetaan 19 %:ssa yrityksistä. Luku on suurin Pohjois- ja Itä-Suomessa (23 %).

”Inflaatio kohtelee yrityksiä epätasaisesti: osa kykenee nostamaan hintojaan ja kannattavuuttaan, kun toiset eivät pysty siirtämään kohonneita kustannuksia omien tuotteiden hintoihin. Huolestuttavaa on, että inflaation vuoksi peräti joka viides yritys on perunut tai lykännyt investointejaan. Tämä tarkoittaa yrityksen ja koko kansantalouden kasvupotentiaalin rapistumista.”

Korot jarruttavat yritysten kasvua ja investointeja

Korot tuntuvat yrityksissä. Korkeampien korkojen vaikutuksesta kannattavuus on heikentynyt 27 prosentilla, investointeja on lykännyt tai perunut 17 prosenttia ja kasvuhakuisuus on vähentynyt 15 prosentilla.

“Inflaation ohella korot vievät investointi- ja kasvuhaluja. Lukemat kertovat, että inflaatio- ja korkopiikillä voi olla odotettua pidempi negatiivinen vaikutus yritysten ja talouden tulevaan kehitykseen”.

Tällä hetkellä yrityksistä 39 prosenttia on velallisia. Yleensä vakuutena on asunto tai muu kiinteistö. 51 prosenttia kertoo, että koroilla ei ole vaikutusta yrityksen toimintaan.

Yli puolella (59 %) yrityksistä ei ole lainkaan velkaa: teollisuudessa osuus on 44 %, asiantuntijapalveluissa 78 %. Eniten velkaisia yrityksiä löytyy Pohjois- ja Itä-Suomesta.

”Velallisilla yrityksillä yli puolella on vakuutena asunto tai kiinteistö. Siksi asunto- ja kiinteistömarkkinoiden kehitys onkin keskeistä koko pk-yrityskentän investointikyvylle.”

Tutustu tuloksiin tarkemmin tästä. 

Yrittäjägallupiin vastasi 1207 pk-yrityksen edustajaa 9.–16.8.2023 välisenä aikana. Tulosten luottamusväli on kokonaistuloksen osalta +- 2,8 prosenttiyksikköä. Tutkimuksen toteutti Kantar Public Suomen Yrittäjien toimeksiannosta.  

Lisätietoja: johtaja, pääekonomisti, Juhana Brotherus, p. 050 3849479, juhana.brotherus@yrittajat.fi, Suomen Yrittäjät

Korjattu 25.8. kello 9.45: Yrityksistä 14 prosenttia arvioi taloudellisen tilanteen melko tai erittäin huonoksi, ei 17 prosenttia.

Muita kiinnostavia aiheita