Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen. Kuva: Johanna Erjonsalo
6.3.2024 klo 11:10
Tiedote

Yrittäjät: Lakkoilu täysin vastuutonta keskellä taantumaa ja sotaa

Suomen Yrittäjät tuomitsee SAK:n liittojen uudet poliittiset lakot kohtuuttomina. – On täysin vastuutonta, että Hakaniemi toteuttaa poliittisia lakkoja tilanteessa, jossa Suomi on taantumassa ja velkaantuu lähes hallitsematonta vauhtia sekä Euroopassa on käynnissä ankara sota. Lakoilla syvennetään Suomen talouden ongelmia ja vähennetään entisestään yritysten haluja investoida Suomeen, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

– Lakot iskevät kovimmin suomalaisiin palkansaajiin ja heidän talouteensa, kun ne uhkaavat heidän toimeentuloaan ja työpaikkojaan. Lakoilla sahataan kaksin käsin omaa oksaa ja tuhotaan työpaikkoja, Pentikäinen lisää.

Yrittäjät muistuttaa Hakaniemen ay-johtajien tietävän, että eduskunnan enemmistön tukea nauttiva hallitus ei voi taipua ulkoparlamentaarisen painostuksen alla. Hallitus sai vastikään selkeän luottamuksen työmarkkinatilannetta koskevassa välikysymyskäsittelyssä.

– Lakot ovat kiusantekoa suomalaisia kohtaan ja parlamentarismin halveksuntaa, hän sanoo.

Yrittäjät paheksuu sitä, että ammattiliitot ovat perustelleet lakkoja virheellisillä väitteillä, jopa valheilla.

– Tämäkin on vastuutonta. Valheilla on lyhyet jäljet, Pentikäinen sanoo.

– Lakkojen sijaan ay-liikkeen pitäisi vaikuttaa asioihin kuten kaikki muutkin. Työmarkkinauudistuksia valmistellaan kolmikantaisissa työryhmissä, joissa on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa esityksiin. Lisäksi hallitus on tarjonnut eläkeuudistukseen ja palkkamalliin kaksikantaista valmistelua.

Kenenkään ei tarvitse osallistua lakkoon

Jatkuvat poliittiset lakot tekevät Yrittäjien mielestä selväksi, että työrauhasääntelyä on uudistettava.

– SAK:n toiminta osoittaa, että sitä pitäisi uudistaa rohkeammin kuin hallitus esittää, joko kieltää kokonaan poliittiset lakot tai rajata ne vain muutamaan tuntiin, Suomen Yrittäjien johtaja Janne Makkula sanoo.

– Hallituksen ajamat ovat uudistukset ovat kiistatta kansainvälisessä vertailussa maltillisia. Esimerkiksi Saksassa poliittiset lakot on kielletty kokonaan. Tanskassa ei ole laissa yleistä irtisanomissuojaa ja Saksassa irtisanomiseen ei tarvita perusteluja alle kymmenen hengen yrityksissä.

Yrittäjät muistuttaa, että kenenkään ei tarvitse osallistua lakkoon.

– Jokainen voi tehdä työtään rauhassa lakoista huolimatta. Suomessa on lakko-oikeus, ei lakkovelvollisuus, Makkula sanoo.

Kysymys on yhdenvertaisuudesta

SAK on vaatinut, että hallituksen pitäisi edelleen suosia järjestäytyneitä yrityksiä ja työntekijöitä paikallisessa sopimisessa.

– SAK haluaa, että vähemmistö päättää työpaikalla enemmistön asioista. Se ei käy. Jokaisen yrityksen ja työntekijän pitää olla lain ja sopimusten edessä yhdenvertaisessa asemassa riippumatta liittojen jäsenyydestä, Yrittäjien Janne Makkula sanoo.

Hallituksen suunnitelma edistää paikallista sopimista poistamalla sopimisen kiellot ja mahdollistamalla paikallinen sopiminen kaikissa yrityksissä ja kaikille työntekijöille ovat Yrittäjien mielestä askeleita oikeaan suuntaan, vaikka eivät riittäviä, koska toisin sopimisen oikeus jää toteutumatta.

– Yritysten ja työpaikan tarpeet tiedetään parhaiten työpaikoilla, ei Helsingin kabineteissa. Paikallisen sopimisen lisääminen on välttämätöntä tuottavuuden ja kasvun vahvistamiseksi. Sillä on myös vahva tuki työpaikoilla, Makkula lisää.

Lisätiedot:
Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, 040 504 1944
Suomen Yrittäjien johtaja Janne Makkula, 040 581 2472

Muita kiinnostavia aiheita