Johtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä. Kuva: Johanna Erjonsalo
5.3.2024 klo 15:10
Tiedote

Yrittäjät: SAK:n ehdotukset estäisivät paikallista sopimista

SAK:n tiistaiset työmarkkinaesitykset eivät vakuuta Suomen Yrittäjiä. – SAK jatkaa asian hämmentämistä. Näihin ehdotuksiin ei pidä tarttua. Ne ovat viritettyjä ansoja, johtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä sanoo.

SAK kertoi tiistaina esityksiään, joilla se muuttaisi hallitusohjelman mukaisia työlainsäädäntö- ja sosiaaliturvauudistuksia. SAK kutsuu esityksiään kompromisseiksi.

– SAK jättää kertomatta, että hallituksen ajama paikallinen sopiminen tapahtuisi työehtosopimuksen puitteissa ja sen asettamissa rajoissa. Uudistuksessa on kyse ainoastaan siitä, että yritykset ja työntekijät asetetaan lain edessä samaan asemaan riippumatta järjestäytymisestä, sanoo johtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä.

– Vuosikymmeniä paikallinen sopiminen on ollut mahdollista vain niille yrityksille, jotka kuuluvat työnantajaliittoon. Samoin liittoon kuulumattomat työntekijät on jätetty omaa työpaikkaansa koskevien asioiden vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolelle, koska vain liiton asettama luottamusmies on voinut olla sopijaosapuolena. Hänen valintaansa voivat osallistua vain liittoon kuuluvat työntekijät, Makkula jatkaa.

SAK esittää, että laissa olisi vahvistettava oikeus valita luottamusmies kaikilla työpaikoilla ja että luottamusmies olisi ensisijainen sopijapuoli.

– SAK pyrkii laajentamaan työehtosopimusten yleissitovuutta ammattiliiton intressejä koskeviin työehtosopimusten määräyksiin. Tällä hetkellä yleissitovuus koskee ainoastaan työehtoja ja työoloja. SAK haluaa luottamusmiespakolla estää sopimisen ja vaikuttamisen työpaikan asioihin muilta paitsi omilta jäseniltään. Se haluaa, että vähemmistö päättää työpaikalla enemmistön asioista. Se ei ole oikein, Makkula sanoo.

– Usein unohtuu, että myös luottamusvaltuutettu voi kuulua ammattiliittoon. Ero luottamusmieheen on se, että luottamusvaltuutetun valintaan voivat osallistua kaikki työntekijät, eivät vain ammattiliiton jäsenet. Jokaisen yrityksen ja työntekijän pitää olla lain ja sopimusten edessä yhdenvertaisessa asemassa riippumatta liittojen jäsenyydestä, hän jatkaa.

Lisäksi SAK vaatii lakiin ”yleistä kohtuullisuussäännöstä”, jonka mukaan yksinomaan työntekijöiden etuja heikentävä paikallinen sopimus olisi mitätön. SAK:n mukaan säännöstä sovellettaisiin vähintään silloin, kun paikallisen sopimuksen neuvottelevana osapuolena ei ole valtakunnallisen työntekijöiden yhdistyksen edustaja.

– Tämä on todella omituinen vaatimus. Se tarkoittaisi sitä, että työehtosopimuksen mahdollistamia joustoja ei voisi jatkossakaan hyödyntää, ellei sopijaosapuolena olisi valtakunnallisen työntekijöiden yhdistyksen luottamusmies. SAK siis haluaa tällä tavalla uutta reittiä pitkin estää paikallisen sopimisen niiltä yrityksiltä, joissa tällaista edustajaa ei ole, Makkula sanoo.

Suomen Yrittäjien mielestä SAK:n esitykset eivät toteuta hallitusohjelman kirjausta, jonka mukaan paikallisen sopimisen on oltava yhdenvertaisesti mahdollista kaikissa yrityksissä riippumatta siitä, kuuluuko yritys työnantajaliittoon tai millainen työntekijöiden edustusjärjestelmä yrityksessä on.

– Näihin ehdotuksiin ei pidä tarttua. Ne ovat viritettyjä ansoja, Makkula sanoo.

Lisätiedot: Suomen Yrittäjien johtaja Janne Makkula, 040 581 2472

Muita kiinnostavia aiheita