Hallituksen työelämäuudistukset ovat Suomen keskeisiin kilpailijamaihin verrattuna maltillisia, osoittaa Suomen Yrittäjien vertailu.
28.9.2023 klo 07:28
Tiedote

Yrittäjät: Työelämäuudistukset maltillisia kansainvälisessä vertailussa

Hallituksen työelämäuudistukset ovat Suomen keskeisiin kilpailijamaihin verrattuna maltillisia, osoittaa Suomen Yrittäjien vertailu. ”Hallituksen on syytä pitää ohjelmastaan kiinni ja tuoda suomalainen sääntely samalle viivalle kilpailijoiden kanssa. Vastaavia muutoksia on tehty verrokkimaissa paljon Suomea aikaisemmin”, johtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä sanoo.

Hallitusohjelman mukaan poliittisia työtaisteluja rajoitettaisiin enintään yhden vuorokauden mittaisiin mielenilmaisuihin ja tukityötaistelut asetettaisiin suhteellisuusarvioinnin kohteeksi.

– Suomen kilpailijamaissa poliittiset työtaistelut ovat usein kokonaan kiellettyjä. Lyhyet mielenilmaukset on kuitenkin usein katsottu sallituksi. Hallitusohjelman tavoite on siten linjassa keskeisten kilpailijamaiden kanssa, Makkula Suomen Yrittäjistä sanoo.

Myötätunto- tai tukilakot ovat useimmiten sallittuja, kunhan tuettava työtaistelu on laillinen. Suhteellisuusarviota edellytetään kuitenkin muun muassa Saksassa. 

Lainsäädäntövertailu (kuva) ja Suomen Yrittäjien lainsäädäntövertailu (muistio)

Irtisanomiskynnys on Suomessa korkea

Hallitusohjelman mukaan henkilöperusteiseen irtisanomiseen riittäisi asiallinen syy. Muutosta on nimitetty esimerkiksi ”potkulaiksi”. Asian työryhmävalmistelua ei ole vielä aloitettu.

– Kyse ei olisi dramaattisesta muutoksesta, vaan se toisi Suomen lähemmäs kilpailijamaiden sääntelyä. Tosiasiassa irtisanomissuoja olisi jatkossakin tiukka erityisesti Saksaan ja Tanskaan verrattuna, asiantuntija Albert Mäkelä Suomen Yrittäjistä sanoo.

Irtisanomiskynnyksen alentamisella tavoitellaan talouskasvua ja parempaa työllisyyttä. Samasta syystä Saksassa poistettiin irtisanomissuoja pieniltä yrityksiltä jo yli 20 vuotta sitten.

 – Saksassa enintään kymmenen työntekijän yrityksissä irtisanomiseen ei tarvita lainkaan perustetta. Työntekijäraja oli aiemmin viisi työntekijää, mutta 2004 sitä nostettiin kymmeneen, Mäkelä toteaa.

Myös määräaikaisten työntekijöiden palkkaaminen on kilpailijamaissa yksinkertaisempaa. Suomessa edellytetään lähtökohtaisesti aina perusteltua syytä määräaikaiselle työsopimukselle, kun kilpailijamaissa määräaikaisen työsopimuksen voi tehdä ilman perusteltua syytä vuodeksi tai jopa pidemmäksi ajaksi.

Sunnuntain tuplapalkka on poikkeuksellinen

Suomen Yrittäjät on esittänyt, että työpaikoille on annettava mahdollisuus sopia sunnuntain tuplapalkasta laista poiketen. Asia ei ole toistaiseksi hallituksen työlistalla. Sunnuntailta maksettava 100 prosentilla korotettu palkka on kansainvälisesti harvinainen.

– Ruotsissa ja Tanskassa laissa ei säädetä erityisestä sunnuntaikorvauksesta. Saksassa sunnuntaityö korvataan vastaavalla vapaalla. Suomen lakisääteinen tuplapalkka ei ota huomioon eri toimialojen ja työpaikkojen tarpeita, Makkula sanoo

– Hallitus on toivonut uusia työllisyyttä vahvistavia toimia järjestöiltä. Esitämme, että hallitus ottaa sunnuntaityötä koskevan sääntelyn myös valmisteluun, Makkula sanoo.

Lisätietoja: asiantuntija Albert Mäkelä, Suomen Yrittäjät, 040 7760 560, albert.makela@yrittajat.fi ja johtaja Janne Makkula, 040 581 2472, janne.makkula@yrittajat.fi

Liitteet: Lainsäädäntövertailu (kuva) ja Suomen Yrittäjien lainsäädäntövertailu (muistio)

Muita kiinnostavia aiheita