Suomen Yrittäjien asiantuntija Atte Rytkönen-Sandberg. Valokuvaaja: Johanna Erjonsalo
12.10.2023 klo 15:35
Tiedote

Yrittäjät työrauhatyöryhmän työstä: Hallitusohjelmasta pidettävä tiukasti kiinni

– Työryhmän ehdotukset pyrkivät korjaamaan Suomen työrauhasääntelyyn liittyviä ongelmia, mikä on kannatettavaa. Jatkovalmisteluun jää kuitenkin tekemistä, sillä ehdotukset ovat osin rakenteellisesti ongelmallisia ja jäävät paikoin puutteellisiksi ja epäselviksi. Mietinnön ehdotukset eivät myöskään kokonaisuudessaan toteuta hallitusohjelman tavoitteita, toteaa Suomen Yrittäjiä työryhmässä edustanut asiantuntija Atte Rytkönen-Sandberg.

Työ- ja elinkeinoministeriön alaisen työrauhakysymyksiä käsitelleen työryhmän päättyi tänään. Jatkovalmistelussa on tärkeä kehittää erityisesti myötätuntotyötaisteluita koskevia säännösehdotuksia.

–  Suomi on globaaleilla markkinoilla arvoketjuista riippuvainen pieni avotalous. Työrauhan ja sen häiriöiden vaikutukset suomalaisten ja kansainvälisten yritysten halukkuuteen investoida Suomeen on merkityksellinen osatekijä arvioitaessa yritysten toimitusvarmuutta. On tärkeää, että hallitusohjelmaan kirjatuista tavoitteista pidetään tiukasti kiinni, Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioista vastaava johtaja Janne Makkula toteaa.

Työryhmän esityksessä ehdotetaan sääntelyä suhteettomien myötätuntotyötaisteluiden ja poliittisten työtaisteluiden rajoittamisesta. Laittomista lakoista tuomittavia hyvityssakkoja esitetään korotettavaksi ja lisäksi yksittäinen työntekijäkin voidaan jatkossa tuomita maksamaan hyvitystä työnantajalleen, jos tämä jatkaa sellaista työtaistelua, jonka tuomioistuin on jo tuominnut lainvastaiseksi.

Poliittiset mielenilmaisut kuuluvat vapaa-ajalle

– Poliittiseen päätöksentekoon pitää vaikuttaa ennen kaikkea vaaleilla ja poliittiset mielenilmaisut kuuluvat vapaa-ajalle. Työnantaja on väärä kohde hallituksen arvostelemiseen. Oman työnantajan vahingoittaminen ei ole työntekijän etu. Poliittisia työtaisteluita on useissa Euroopan maissa rajoitettu merkittävästi ja monissa maissa ne ovat kokonaan kiellettyjä, Makkula jatkaa.

–  Voimassa oleva seuraamusjärjestelmä ei ole meillä ollut riittävän tehokas turvaamaan työrauhavelvollisuuden toteutumista. Tältä osin esitettävät muutokset ovat kannatettavia ja on tärkeää, että ne heijastuvat tulevaisuudessa selkeästi myös oikeuskäytäntöön, Makkula sanoo.

Myötätuntotyötaisteluita koskevaa sääntelyä kehitettävä jatkovalmistelussa

Esityksessä ehdotetaan myös suhteettomien myötätuntotyötaisteluiden rajoittamista. Rajoituksen laajuus riippuisi kuitenkin siitä, vallitseeko tilanteessa työrauhavelvollisuus vai ei.

–  Tukilakoista ulkopuolisille sekä kohteena oleville aiheutuvat vahingot ovat useimmiten suhteettoman suuria verrattuna tuettavan työtaistelun laajuuteen tai erimielisyyden kohteeseen. On erittäin tärkeää, että rajoituksia edistetään hallitusohjelman mukaisesti, Rytkönen-Sandberg sanoo.

– Työryhmän mietinnössä oikeus myötätuntotyötaisteluihin olisi kuitenkin huomattavasti laajempi järjestäytymättömissä yrityksissä, jotka ovat työrauhavelvollisuuden ulkopuolella kuin työrauhavelvollisuuden piirissä. Mielestämme tämä ei ole oikea eikä myöskään juridisesti kestävä ratkaisu, vaan sääntelyn tulee olla sisällöltään samanlaista molemmissa tilanteissa, hän toteaa.

– Jatkovalmistelussa tulee huomioida vahvemmin Suomen perustuslain turvaamat yhdenvertaisuus, yhdistymisvapaus, omaisuudensuoja sekä elinkeinovapaus. Näiden oikeuksien arviointi suhteessa oikeuteen järjestää myötätuntotyötaisteluita jää mietinnössä puutteelliseksi.

Lisätietoja: Atte Rytkönen-Sandberg, asiantuntija, 040 359 1986, atte.rytkonen-sandberg @ yrittajat.fi ja Janne Makkula, johtaja, 040 581 2472, janne.makkula @ yrittajat.fi

Korjattu 12.10.2023

Muita kiinnostavia aiheita