Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Petri Salminen. Kuva: Jetro Stavén
Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Petri Salminen. Kuva: Jetro Stavén
14.2.2024 klo 06:00
Tiedote

Yrittäjien hallitus: Olisi demokratialle kohtalokasta, jos hallitus taipuu painostuksen alla

Suomen Yrittäjien hallitus pitää valitettavana, että ay-liike jatkaa poliittisia lakkoja maan hallitusta vastaan ja maalaa uudistuksista kauhukuvia, joilla ei ole tekemistä totuuden kanssa. – Suomen hallituksella on mandaatti ja velvollisuus toteuttaa ohjelmaansa, jonka eduskunnan enemmistö on hyväksynyt. Olisi demokratian kannalta kohtalokasta ja vaarallinen ennakkotapaus, jos hallitus taipuisi ulkoparlamentaarisen painostuksen alla, Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Petri Salminen sanoo.

Suomen julkinen talous on saatava Yrittäjien mielestä kuntoon, ja tämä edellyttää työllisyyttä, kasvua ja yrittäjyyttä vahvistavia rakenteellisia uudistuksia. Jos tämä ei onnistu, luvassa on vielä odotettuakin enemmän veronkorotuksia ja menoleikkauksia.

– Suomi on parlamentaarinen demokratia, jossa valta on kansan valitsemalla eduskunnalla, eikä korporaatioiden hallitsema järjestövalta. Siksi on oikein, että myös työelämää koskeva lainsäädäntö valmistellaan kolmikantaisesti, mutta hallituksen vastuulla ja ohjauksessa. Järjestöjen ylivaltaa lujittavia korporatiivisia rakenteita pitää edelleen purkaa parlamentarismin vahvistamiseksi, Yrittäjien puheenjohtaja Petri Salminen sanoo.

Ay-liike hyökkää nyt erityisesti yrittäjyyttä helpottavia uudistuksia, kuten paikallisen sopimisen edistämistä, vastaan. Yrittäjien hallituksen mielestä ay-liike ei aja palkansaajan etua vaan puolustaa omaa valtaansa ja nykyjärjestelmää.

– Tämä on vastuutonta tilanteessa, jossa talous on taantumassa, moni yrittäjä on ahtaalla ja työnantajayrittäjien määrä on laskenut. Pitää muistaa, että 95,5 prosenttia yrityksistä on alle kymmenen henkeä työllistäviä mikroyrityksiä, Salminen toteaa.

Yrittäjät muistuttaa, että hallituksen uudistukset ovat kansainvälisessä vertailussa hyvin maltillisia. Monessa asiassa, kuten paikallisen sopimisen edistämisessä, olisi pitänyt ottaa rohkeampia askeleita, jotta suomalaisilla yrityksillä olisi paremmat mahdollisuudet menestyä kilpailussa. Valitettavasti nykyinen järjestelmä on ollut kyvytön tekemään uudistuksia, vaikka sillä on ollut siihen vuosikaudet mahdollisuuksia.

– Poliittiset lakot osoittavat, että työehtosopimusjärjestelmä ei toimi, koska liitoilla ei ole aikomustakaan noudattaa työrauhaa, jonka pitäisi olla työehtosopimuksen seuraus, Salminen sanoo.

Yrittäjät korostaa, että esimerkiksi paikallisen sopimisen edistämisessä on kyse työntekijöiden ja yritysten yhdenvertaisesta kohtelusta.

– On kestämätöntä, että Suomessa edelleen ihmisiä ja yrityksiä kohdellaan lain ja sopimusten edessä eriarvoisella tavalla, hän painottaa.

Yrittäjät esittää uusia toimenpiteitä

Yrittäjät ehdottaa, että hallituksen pitää rajoittaa poliittisia lakkoja suunniteltua enemmän, koska niillä yritetään horjuttaa parlamentaarista demokratiaa ja hallituksen oikeutta toteuttaa eduskunnan hyväksymää hallitusohjelmaa.

Lisäksi järjestäytymättömien työnantajayrittäjien kannattaa lopettaa ammattiliittojen jäsenmaksuperintä, koska työnantajien tehtävä ei ole kerätä rahaa toiminnalle, joka on suunnattu työnantajia vastaan ja vaurioittaa yritysten edellytyksiä tarjota työtä ja toimeentuloa.

Koska ammattiliittojen toiminta vaarantaa yritysten mahdollisuuksia menestyä ja ansiosidonnaisen turvan tuo ammattiliiton jäsenyyden sijaan kassan jäsenyys, Yrittäjien hallituksen mielestä on hyvää henkilöstöpolitiikkaa antaa riittävä muutosturva työntekijöille esimerkiksi tarjoamalla henkilöstöetuna riippumattoman Yleisen työttömyyskassan YTK:n jäsenyyttä ja työelämäpalvelua.

– Yritysten on olennaista huolehtia hyvin henkilöstöstä, informoida jatkuvasti yrityksen tilanteesta ja etsiä yhdessä koko henkilöstön tai sen edustajien kanssa ratkaisuja toiminnan kehittämiseen. Työntekijöiden kannattaa huolehtia, että työpaikalla on koko henkilöstön valitsema ja sitä edustava luottamusvaltuutettu, joka voi kuulua tai olla kuulumatta ammattiliittoon, Salminen muistuttaa.

Lisätietoja: Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Petri Salminen, puh. 0400 608 812

Muita kiinnostavia aiheita