Tutkimus

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2018

23.5.2018

Elinkeinopoliittinen mittaristo (ELPO) -kyselyllä kartoitetaan joka toinen vuosi kuntien ja yrittäjien yhteistyötä sekä elinkeinopolitiikan tilaa valtakunnallisesti, alueellisesti ja kuntakohtaisesti.

ELPO-kysely toteutettiin 16.2.-16.4.2018 ja siihen vastasi 5 835 jäsenyrittäjäämme. Toivomme, että tuloksia hyödynnetään mahdollisimman laajasti kuntien elinkeinopolitiikan kehittämistyössä.

Vuonna 2018 kuntien saama keskiarvo elinkeinopolitiikasta on 6,74. Tulos on hieman parempi kuin vuonna 2016 (6,65). Kiitettävän arvosanan (9–10) jäsenyrittäjistä antaa 11 % ja heikoimman arvosanan (4) antaa 7 %. Kaikki elinkeinopolitiikan osa-alueet paranivat vuonna 2018 vuoteen 2016 verrattuna. Jokainen kunta haluaa olla yrittäjäystävällinen ja kuntajohto ymmärtää yrittäjyyden tärkeyden verotulojen, työpaikkojen ja palveluiden mahdollistajana. Parhaat kunnat erottuvat siinä vaiheessa, kun strategiat muuttuvat todeksi.

Kunnittain tarkasteltuna arvosanat vaihtelevat suuresti. Parhaan arvosanan saavat Lieto Varsinais-Suomesta (8,87), Muurame Keski-Suomesta (8,73) ja Ilmajoki Etelä-Pohjanmaalta (8,42). Aluetasolla elinkeinopolitiikan kokonaisarvosana vaihtelee Pohjois-Karjalan kuntien yhteenlasketusta keskiarvosta 7,12 Päijät-Hämeen 6,38.

Palkitut

Elinkeinopoliittinen mittaristo -kyselyn tulokset julkistettiin 23.5. Kunnallisjohdon seminaarissa Tampere-talossa.

Palkitsimme parhaimmat arvosanat saaneet kunnat/kaupungit neljässä kategoriassa:

  • Alle 10 000 asukkaan kunnista parasta elinkeinopolitiikkaa yrittäjien mielestä tehdään Muuramessa, Keski-Suomessa.
  • 10 000-50 000 asukkaan kunnista voittaja oli Lieto Varsinais-Suomesta.
  • Yli 50 000 asukkaan kunnista voittaja oli Seinäjoki Etelä-Pohjanmaalta.
  • Tulostaan kaksi vuotta sitten tehdystä kyselystä oli eniten parantanut Ruovesi Pirkanmaalta.

ELINKEINOPOLIITTISEN MITTARISTON RAPORTIT

  • Alueraporteissa ja valtakunnan raportissa sekä näiden sisältämissä vuosivertailuissa ovat mukana kunnat, joissa on vähintään kymmenen vastaajaa.
  • Elinkeinopoliittinen mittaristo -kyselyn kuntaraportit on kuitenkin ajettu kaikista kunnista, joissa on vastaajia viisi tai enemmän. Kuntaraportti on yrittäjien piirtämä tilannekuva kunnan elinkeinopolitiikasta. Sen avulla kuntien virkamiehet ja luottamushenkilöt voivat yhdessä yrittäjien kanssa nostaa keskusteluun yrittäjille tärkeät teemat.

Etelä-Karjala
Alueellinen raportti (.pdf)
Kuntaraportit »

Etelä-Pohjanmaa
Alueellinen raportti (.pdf)
Kuntaraportit »

Etelä-Savo
Alueellinen raportti (.pdf)
Kuntaraportit »

Helsinki
Alueellinen raportti (.pdf)
Kuntaraportit »

Häme
Alueellinen raportti (.pdf)
Kuntaraportit »

Kainuu
Alueellinen raportti (.pdf)
Kuntaraportit »

Keski-Pohjanmaa
Alueellinen raportti (.pdf)
Kuntaraportit »

Keski-Suomi
Alueellinen raportti (.pdf)
Kuntaraportit »

Kymi
Alueellinen raportti (.pdf)
Kuntaraportit »

Lappi
Alueellinen raportti (.pdf)
Kuntaraportit »

Pirkanmaa
Alueellinen raportti (.pdf)
Kuntaraportit »

Pohjois-Karjala
Alueellinen raportti (.pdf)
Kuntaraportit »

Pohjois-Pohjanmaa
Alueellinen raportti (.pdf)
Kuntaraportit »

Päijät-Häme
Alueellinen raportti (.pdf)
Kuntaraportit »

Pääkaupunkiseutu
Alueellinen raportti (.pdf)
Kuntaraportit »

Rannikko-Pohjanmaa — Kust-Österbotten
Alueellinen raportti (.pdf)
Kuntaraportit »

Satakunta
Alueellinen raportti (.pdf)
Kuntaraportit »

Savo
Alueellinen raportti (.pdf)
Kuntaraportit »

Uusimaa — Nyland
Alueellinen raportti (.pdf)
Kuntaraportit »

Varsinais-Suomi
Alueellinen raportti (.pdf)
Kuntaraportit »