Tutkimus

Pk-yritysten opit digitalisaatiosta 2020

30.3.2021

Keskeiset tulokset

Digitaalisuuden hyödyntäminen on edistynyt nopeasti pk-yritysten keskuudessa, korona-aika herätti osan digiä karttaneista yrityksistä

 • Digitaalisten työkalujen ja palvelujen, kuten verkkokaupan hyödyntäminen pk-yrityksissä on kaksinkertaistunut kahden-kolmen viime vuoden aikana.
 • Noin kaksi viidesosaa pk-yrityksistä haluaa olla edelläkävijöitä digitalisoinnissa. Digipanostukset ovat suurimmat ICT-aloilla ja liike-elämän palveluissa sekä voimakkaan kasvuhakuisissa yrityksissä.
 • Viidennestä pk-yrityksistä ei ollut digitalisoitu juuri lainkaan ennen korona-aikaa, heikoin tilanne oli majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelualan yrityksissä. Joka kolmas näistä digiä karttaneista yrityksistä ryhtyi digitalisointiin pandemia-aikana.

Korona-ajan digi-investoinnit kohdistuivat ennen kaikkea videoneuvotteluihin

 • Valtaosa, eli 80 prosenttia pk-yrityksistä hyödyntää nykyisin sähköistä taloushallintaa. Sisäisen yhteistyön välineitä hyödyntää 72 prosenttia. Pilvitallennuspalvelut ovat käytössä kahdella kolmasosalla, samoin videoneuvottelut.
 • Verkkokauppa on joka kolmannella pk-yrityksellä.
 • Koronavuoden aikana neljännes pk-yrityksistä ryhtyi käyttämään videoneuvotteluja etätyössä ja viidennes asiakastapaamisissa.

Digitalisointi on hyödyttänyt joka toista pk-yritystä

 • Joka toinen pk-yritys arvioi, että digitalisoinnilla on ollut myönteinen vaikutus heidän liiketoiminnalleen.
 • Joka kolmas pk-yritys on digitalisoinnin avulla onnistunut parantamaan paljon palvelujaan ja asiakaskokemusta sekä tehostamaan prosessejaan.

Moni hakee digitalisoinnilla ketteryyttä

 • Varsinkin kasvuyrityksissä ajatellaan, että digitaalisuutta hyödyntämällä yritys voi joustavasti sopeutua äkillisiin muutoksiin.
 • Uusien teknologioiden tuoma hyöty poikkeusaikana onkin ollut kaikkein suurinta niissä yrityksissä, joiden liiketoiminnasta merkittävä osa oli digitalisoitu jo ennen koronapandemiaa.

Korona-ajan menestyjistä kaksi kolmesta korostaa digitalisoinnin arvoa

 • Korona-aikana menestyneistä yrityksistä kaksi kolmasosaa arvioi, että digitalisoinnilla on ollut merkittävä rooli heidän liiketoimintansa kehityksessä.
 • Digi-investoinnit ovat tuottaneet menestyville digitaalisuuden hyödyntäjille kaksin- kolminkertaisesti tuloksia myynnissä ja tuottavuudessa muihin yrityksiin verrattuna.
 • Digimenestyjät hyödyntävät muun muassa dataa ja analytiikkaa selvästi useammin kuin muut.
 • Reilu kolmannes, eli 37 prosenttia digimenestyjäyrityksistä on aikeissa siirtyä tai on jo siirtynyt 5G-puhelimiin.

Vähäisillä digi-investoinneilla voi pärjätä, jos on pieni, asemansa vakiinnuttanut yritys

 • Viidennes yrityksistä on sitä mieltä, että digitalisoinnilla ei ole ollut vaikutusta liiketoimintaan. Monissa tapauksissa selityksenä on se, että digitalisointia on tehty vain vähän.
 • Osa (11 prosenttia) pk-yrityksistä menestyy korona-aikana ilman, että niiden menestys perustuu digitalisointiin. Monet näistä yrityksistä ovat asemansa vakiinnuttaneita, pitkään toimineita alle 5 hengen yrityksiä ja 41 prosenttia niistä toimii rakennus- ja kiinteistöalalla.

Digikehittäminen jatkuu korona-ajan jälkeenkin

 • Noin neljännes palvelualojen pk-yrityksistä on hakenut kehittämistukea digihankkeeseen ja lähes kaikki, 83 prosenttia liiketoimintaansa digitalisoineista pk-yrityksistä aikovat jatkaa palvelujensa ja toimintojensa digitalisointia.
 • Joka kolmas yritys kaupan alalla sekä majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalveluissa kehittää uusia digitaalisuuteen perustuvia liiketoimintamalleja.
 • Pk-yrityksistä 40 prosenttia arvioi, että heidän liiketoiminnastaan on yli viidennes digitalisoitu vuoden 2021 loppuun mennessä.

» Tutustu tutkimukseen: Pk-yritysten opit digitalisaatiosta 2020

Lue tiedote:
» Reilu kolmannes pk-yrityksistä on menestynyt hyvin koronapandemian aikana – digitalisoinnilla suuri rooli