Hankintaneuvonta yrittäjille ja hankintayksiköille

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät toteuttaa alueellaan hankintaneuvontapalvelua.

Hankintaneuvonnan tavoitteena on

  • saada hankintayksiköt muokkaamaan hankintoja sellaiseksi, että yritykset ja yhteisöt voivat helpommin osallistua kilpailutuksiin
  • aktivoida pk-yrityksiä, yhteisöjä ja muita toimijoita jättämään tarjouksia julkisiin hankintailmoituksiin

Palvelu on sekä yrittäjien että hankintayksiköiden hyödynnettävissä

Palvelu tarjoaa yrittäjälle

  • tietoa ja apua tarjouskilpailuun osallistumiseen
  • paremmin mukaan markkinavuoropuheluun
  • kanava oman kunnan hankintojen kehittämiseen

Palvelu tarjoaa hankintayksikölle

  • apua markkinavuoropuhelun parantamiseen
  • markkinatietoa hankintojen tueksi
  • työkaluja hankintaprosessien kehittämiseen

Palvelun mahdollistaa Työ- ja elinkeinoministeriö, joka on myöntänyt Suomen Yrittäjille rahoituksen palvelun järjestämiseen.

Anne Niemi

Anne Niemi

Hankintaneuvoja
Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry
Avaa pop-up -ikkuna