Hankintaneuvonta

Hankintaneuvonnan tavoitteena on
– saada hankintayksiköt muokkaamaan hankintoja sellaiseksi, että yritykset ja yhteisöt voivat helpommin osallistua kilpailutuksiin
– aktivoida pk-yrityksiä, yhteisöjä ja muita toimijoita jättämään tarjouksia julkisiin hankintailmoituksiin.

Palvelu on sekä yrittäjien että hankintayksiköiden hyödynnettävissä.

Hankinta-asiamies Ilkka Liljander, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy
044 794 5695   ilkka.liljander@mikseimikkeli.fi
Tavoitettavissa arkisin klo 8.00-16.00

Palvelu tarjoaa yrittäjälle
– tietoa ja apua tarjouskilpailuun osallistumiseen
– paremmin mukaan markkinavuoropuheluun
– kanava oman kunnan hankintojen kehittämiseen

Palvelu tarjoaa hankintayksikölle
– apua markkinavuoropuhelun parantamiseen
– markkinatietoa hankintojen tueksi
– työkaluja hankintaprosessien kehittämiseen

Palvelun mahdollistaa Työ- ja elinkeinoministeriö, joka on myöntänyt Suomen Yrittäjille rahoituksen palvelun järjestämiseen.

Uusi hankintalaki osoitti rahoitusta tarjoajille suunnattuun uuteen hankintaneuvontaan. Jo aiemmin veloituksetonta neuvontaa on ollut tarjolla, mutta vain hankintayksiköille. Pienemmät ja paikalliset tarjoajat eivät ole menestyneet julkisissa hankinnoissa siksi, että ostoskoko on ylittänyt pienempien mahdollisuudet toimittaa ja, koska tarjouksen jättäminen on koettu vaikeaksi ja työlääksi. Lainmuutos purkaa näitä ongelmia torjumalla kohtuuttomia liikevaihtovaatimuksia ja edellyttämällä hankintojen toteuttamista pienemmissä osissa. Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt Suomen Yrittäjille rahoituksen, jolla yrittäjäjärjestö järjestää neuvonnan. Yrittäjäjärjestö on ylivoimainen yritysten edustaja paikallisen, alueellisen ja valtakunnallisen rakenteensa ansiosta ja tavoittaa tarjoajat ja hankintayksiköt erinomaisesti. Käytännössä yrittäjiä ja muita tarjoajia neuvovat maakunnalliset hankintaneuvojat.