Tietoa meistä

Etelä-Savo on hyvä paikka yrittää – yrittäjäjärjestö on tukenasi

Etelä-Savon Yrittäjät tekee parhaansa turvatakseen yrittäjien toiminnan olosuhteet. Yhdessä alueen paikallisyhdistysten kanssa meillä on merkittävä rooli paikallisessa ja maakunnallisessa kehittämis- ja vaikuttamistyössä. Käytännössä tämä tarkoittaa osallistumista alueemme kehitystä koskeviin työryhmiin ja yrittäjyyttä tukeviin hankkeisiin sekä lausuntojen ja kannanottojen tekemistä. Toimimme myös jäsentemme puolestapuhujana alueemme päättäjien suuntaan.

Etelä-Savon Yrittäjät on mukana yrittäjän arjessa.

Tehtäviimme kuuluvat ajankohtaisista asioista tiedottaminen, yrittäjien välisen yhteistyön edistäminen ja verkostojen luominen.

Tarjoamme yrittäjille virkistäytymismahdollisuuksia ja järjestämme tilaisuuksia, joissa yrittäjät voivat kohdata muita yrittäjiä, solmia uusia ja hyödyllisiä yhteistyösuhteita.

Yrittäjällä on mahdollisuus osallistua erilaisiin koulutuksiin, joita toteutetaan myös webinaareina. Lisäksi jäsenillä on käytettävissään laajat asiantuntijapalvelut ja rahanarvoiset jäsenedut.

Näiltä www-sivuilta löydät tietoja jäseneduista, jäsenpalveluista ja yrittäjänä toimimiseen liittyvistä asioista.