Julkiset hankinnat -neuvonta

Suomen Yrittäjät käynnisti vuonna 2017 yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa yleisen hankintaneuvonnan ympäri Suomen.

Lakisääteisen hankintaneuvonnan tarkoituksena on

  • saada hankintayksiköt pyytämään tarjouksia siten, että pk-yritykset voivat jättää tarjouksia
  • saada pk-yritykset aktivoitua jättämään tarjouksia julkisiin hankintoihin ja
  • kehittää hankintayksiköiden ja tarjoajien välistä vuoropuhelua.

Helsingin Yrittäjien hankintaneuvontaa antaa hankinta-asiamies:

Pentti Komssi

Pääkaupunkiseudun hankinta-asiamies
Avaa pop-up -ikkuna