Iloisia ihmisiä.

Työkykyjohtaminen ja positiivinen johtaminen

Työhyvinvointi ja työkykytoiminta ei ole jotain, mitä tehdään kerran vuodessa – yhteistä keskustelua, arviointia ja työyhteisön hyvinvoinnin kehittämistä tarvitaan arjessa joka päivä. Tämän työn tueksi on olemassa monenlaisia työkaluja ja menetelmiä. Tälle sivulle on koottu materiaaleja työkykyjohtamisen ja positiivisen johtamisen tueksi. Tutustu ja ota käyttöön oman työyhteisösi tarpeisiin parhaiten soveltuvat.

Mielen hyvinvointi on kaikkia koskettava ja työelämässä yhä tärkeämmäksi noussut teema. Se on tärkeä osa työkykyä ja työssä jaksamista. Työkyvyn tukeminen kannattaa, sillä yksilön hyvinvointi ja ennaltaehkäisevä kohtelu muuttuu aina myös yhteisölliseksi hyvinvoinniksi.

Työhyvinvoinnin edistämiseen ja työkykyjohtamisen kehittämiseen on monia keinoja ja työkaluja, joita voitte työyhteisössänne käyttää apuna. Keskusteluissa ja kehittämisessä alkuun pääseminen voi joskus tuntua hankalalta, joten kannattaa ehdottomasti hyödyntää asiantuntijoiden vinkkejä ja työkaluja.

Työkykyasiantuntijoidemme vinkkejä työkykyjohtamisen kehittämiseen:

 • Ulkopuolista sparrausapua on saatavilla ja sitä kannattaa aina välillä hyödyntää; ulkopuolinen näkökulma usein avartaa ajattelua ja haastaa työskentelyä ja auttaa sitä kautta pääsemään hyviin lopputuloksiin. Oletko harkinnut esimerkiksi lyhytterapian testaamista?
 • Mielen hyvinvointi on noussut merkittäväksi teemaksi ja tuoretta tutkimustietoa tulee koko ajan. Kannattaa ehdottomasti tutustua ja hyödyntää! Kun ymmärtää mitkä kaikki asiat liittyvät mielen hyvinvointiin, voi tulla tärkeitä oivalluksia.
 • Vertaistuki on kullanarvoista. Hyvinvointikartta-hankkeen aikana vetämissämme työkykyjohtamisen valmennuksissa olemme huomanneet, että osallistujat ovat saaneet paljon irti toisten yrittäjien tiedoista, kokemuksista ja näkemyksistä yhteiskehittämisen menetelmillä. Osallistuisitko siis johonkin ryhmävalmennukseen?
 • Kuten työpaikalla tapahtuvaa työtä myös etätyötä täytyy johtaa, ja etätyön johtaminen on noussut tärkeäksi taidoksi. Se ei aina ole ihan helppoa; sparraile kollegan kanssa tai käytä ulkopuolista apua, jotta saat hiottua etätyön johtamisesta timanttista.
 • Uskaltakaa tehdä työyhteisöissä rohkeita kokeiluja ja keskustella. Nollista ei tarvitse aloittaa, sillä kokeilujen ja keskustelun toteuttamiseksi on olemassa monia hyviä menetelmiä.

Alle on koottu helposti käyttöön otettavia työkaluja, joiden avulla pääsette käsittelemään työyhteisöissä yhdessä muun muassa seuraavia teemoja: työhyvinvointi, työkyvyn tukeminen ja johtaminen, mielen hyvinvointi, yhteistyö ja vuorovaikutus sekä sujuva ja hyvinvointia tukeva etätyö.

Hyvinvoiva työyhteisö -pelipakka

Hyvinvoiva työyhteisö -pelipakan avulla työyhteisöjen on helppo päästä käsiksi työhyvinvoinnin teemoihin. Peli sopii jokaiselle työpaikalle ja jokaiselle työyhteisölle, sillä työhyvinvointi kuuluu ihan kaikille. Pelin avulla voidaan käsitellä työyhteisön ja työkykyjohtamisen erilaisia teemoja. Valittavia näkökulmia riittää!

Tätä pelipakkaa hyödyntämällä ei tarvitse lähteä liikkeelle niin sanotusti nollista, sillä pelikortit ohjaavat keskustelemaan yhdessä erilaisista työyhteisön teemoista. Hyvinvoiva työyhteisö -pelikorttien avulla hankalienkin aihepiirien käsittely helpottuu, sillä eri työhyvinvoinnin teemoja lähestytään positiivisen kautta. Yhdessä aiheista keskustellen usein myös jokaisen oma ymmärrys avartuu, kun kuulee työyhteisön muiden jäsenten näkemyksiä ja kokemuksia.

Pelin aloittaminen ja pelaaminen on tehty todella helpoksi. Jokaiselta pelaajalta tarvitaan toki avointa mieltä, mutta sen jälkeen peli johdattaa askel askeleelta noin tunnin mittaisen pelin aikana hyviin keskusteluihin ja ihan konkreettisten kehittämisideoiden äärelle. Ideana on, että te työyhteisönä valitsette yhdessä yhden tai useamman teille merkityksellisen näkökulman, joita pelisessiossanne haluatte käsitellä pelinjohtajan johdolla. Voitte keskittyä pohtimaan esimerkiksi työyhteisönne tulevaisuuden tavoitteita, innostavimpia asioita sekä haastavimpia asioita. Ja sitten vaan kortit pöytään ja mielenkiintoisten keskustelujen pariin. Saatat huomata, että pelatessa ajattelusi avartuu ja opit ymmärtämään työkaveriasi entistä paremmin!

Kuka tässä pelissä voittaa? Koko työyhteisö, kun yhdessä päästään kaikille merkityksellisen aiheen äärelle. Jo reilussa tunnissa voi saada tuloksia aikaan.

”Pelissä parasta on, että kaikkien näkökulmilla on tasa-arvoinen painoasema, työkalu poistaa tittelit yms. organisaatioasetelmat: ihmiset esimerkiksi äänestävät oman todellisen mielipiteensä mukaan eikä esimeriksi mukaillakseen varmuuden vuoksi jonkun toisen mielipidettä. Asioita saatiin pohdittua monesta sellaisesta näkökulmasta, josta ei oltaisi ehkä muuten tajuttu keskustella”, kertoo Hyvinvoiva työyhteisö -peliä pelannut Nina Laurila Paytraililta.

Miksi pelata Hyvinvoiva työyhteisö -peliä?

 • Helppo ja nopea keino päästä keskusteluun: kortit ohjaavat keskustelua ja tarjoavat sanoituksia keskustelun tueksi.
 • Hankalienkin aihepiirien käsittely on luontevaa ja pelikortin valinnan kautta kissan pöydälle nostaminen on helppoa.
 • Peliä voi käyttää moneen ja monen porukan kesken, esimerkiksi työyhteisössä tai vaikkapa projektiporukalla.
 • Erityisiä tietotekniikkataitoja ei tarvita. Tarvitset vain älypuhelimen tai tietokoneen.
 • Pelinjohtajalla ei mene aikaa valmisteluun: helppo ottaa käyttöön ja aloittaa pelaaminen ryhmän kanssa.
 • On pelinjohtajalle myös erittäin helppo fasilitoida. Pelistä saa kattavan raportin.

Arviointityökalu: Mitkä asiat työpaikallanne ovat kunnossa ja mitkä vaativat vielä kehittämistä

Osaisitteko arvioida, millä tasolla työyhteisössänne ollaan työntekijöiden hyvinvoinnin ja työkyvyn edistämisessä tai kuinka työpaikallanne edistetään mielen hyvinvointia? Kuinka myönteistä, työn tekemistä tukevaa ja työhyvinvointia edistävää on työpaikkanne johtaminen, vuorovaikutus ja käyttäytyminen? Kuinka hyvin työpaikallanne otetaan työyhteisöt mukaan työhyvinvoinnin ja työkyvyn kehittämiseen?

Arviointityökalumme avulla voitte näppärästi arvioida mitkä työhyvinvointiin ja työkykyjohtamiseen liittyvät asiat ovat työpaikallanne kunnossa ja mitkä vaativat vielä kehittämistä. Työkalu ohjaa teitä pohtimaan, millä osa-alueilla olette taitavia, millä osa-alueilla kehittyviä ja millä vielä aloittelijoita.

Voit ladata työkalun käyttöösi tästä.

Työkykydialogit: Työhyvinvointia ja dialogia työpaikalle yhdessä

Keskustelemalla yhdessä työkyvystä ja työhyvinvoinnista rakennetaan yhteistä ymmärrystä työkyvystä niin yksilön kuin yhteisön asiana sekä opitaan dialogista ja ajankohtaisista työkykyä edistävistä ja estävistä tekijöistä.

Työkalumme avulla toteutat työkykydialogin työyhteisössäsi ennakkoon valmistellusti ja tietyn rakenteen mukaan. Tärkeitä periaatteita dialogissa ovat muun muassa avoimuus, luottamus, arvostus ja kuuleminen. Työkykydialogit voi käydä tiimeissä, pienemmissä työporukoissa tai koko työyhteisön kesken. Tavoitteena on keskustella yhdessä siitä, mikä edistää työkykyä ja hyvinvointia eli mikä toimii, mikä puolestaan heikentää työkykyä ja hyvinvointia ja mikä voisi toimia paremmin sekä miten keskustelussa esiin tulleisiin asioihin voidaan vaikuttaa yhdessä.

Tässä käyttöösi ohjeistus, kuinka toteutat työkykydialogin työpaikallasi.


ihmiset juttelevat

Positiivinen johtaminen

Miksi johtaa positiivisesti? Työyhteisössä koettu hyvinvointi, innostus ja työn imu ovat yhteydessä tuloksellisuuden, tehokkuuden ja laadun paranemiseen. Näihin asioihin on mahdollista vaikuttaa johtamalla ja organisoimalla positiivisesti. 

Hyvinvoiva Yrittäjä -podcastin osana Spotifyssä löydät kolme erikoisjaksoa johtamisesta. Gradian johtamisen valmentajat keskustelevat paikallisten yritysjohtajien ja yritysvalmentajan kanssa positiivisen johtamisen käytännöistä. 

Miten tulla hyväksi johtajaksi?  

Business coach Arja Soramäki tarkastelee työyhteisöjä pitkän linjan johtajan ja osaamisen johtamisesta väitelleen tutkijan perspektiivistä. Hän etsii optimaalista tasapainoa tuloksellisen yritystoiminnan ja hyvinvoivan henkilöstön välillä. Podcastissa hän jakaa omia oivalluksiaan ja kiteyttää keskeisimmät opit ajankäytön ja tunnetilan johtamisesta tiimien rakentamiseen ja organisaatiokulttuuriin. 

Koko podcast-jakso kuunneltavissa Spotifyssa!

Haluatko lukea Podcastin jakson? Lue lataamalla PDF- tiedosto.

Miten johtaa vahvuuksia ja potentiaalia? 

Salla-Mari Pelkosen missiona on rakentaa päivä päivältä parempaa työntekijäkokemusta. Podcastissa hän kertoo, miten Aallon Jyväskylän organisaatiokulttuuri on kehittynyt ja millä eri käytännön toimilla useilla paikkakunnilla lähes täysin etänä toimivassa taloushallinnon yrityksessä vahvuuksia tunnistetaan ja niitä hyödynnetään.

Koko podcast-jakso kuunneltavissa Spotifyssa!

Haluatko lukea Podcastin? Lue lataamalla PDF-tiedosto.

Miten johtaa tunteita ja vuorovaikutusta?  


Satu Sneck työskentelee vanhusten tehostetun palveluasumisen parissa Muuramen Koskikodilla. Palvelujohtajan työssä korostuvat ihmisten erilaisuus, muutostilanteiden läpivienti ja henkilöstön osallistaminen. Tunteet ovat vahvasti läsnä työn arjessa ja niille annetaan enemmän tilaa samalla kun työyhteisössä matkataan kohti valmentavan johtamisen kulttuuria.

Koko podcast-jakso kuunneltavissa Spotifyssa!

Haluatko lukea Podcastin? Lue lataamalla PDF- tiedosto.


Tutustu myös näihin työkykyjohtamista käsitteleviin YAMK-opinnäytetöihin:

Materiaalit on rakennettu yhdessä koulutuskuntayhtymä Gradian, Keski-Suomen Yrittäjien ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jamkin toteuttaman Hyvinvointikartta-hankkeen aikana 20202022. Hanketta on ollut rahoittamassa Euroopan sosiaalirahasto. Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa Keski-Suomen mikro- ja pk-yritysten hyvinvointia, hyvinvoinnin osaamista ja johtamista sekä työkykyjohtamista.