Yritysten omistajanvaihdokset

Menestyksekäs omistajanvaihdos

Omistajanvaihdoksissa ja yrityskaupoissa on kysymys monista asioista – kasvusta, uudistumisesta, jatkuvuudesta, luopumisesta, eläköitymisestä, työpaikoista ja palvelujen säilymisestä.

Yrityksen omistajanvaihdoksessa on käytännössä kyse siitä, että yrityksen omistus ja johtaminen siirtyvät uusien henkilöiden käsiin. Kauppatilanteessa myyjä/luopuja tarkastelee saavutettuja tuloksia ja yrityksen siihenastista toimintaa. Ostajan/jatkajan näkymä on sitä vastoin tulevaisuudessa ja yrityksen tulevissa mahdollisuuksissa.

Jokainen omistajanvaihdos on yksilöllinen kokonaisuus, jossa toimenpiteet ja eteneminen riippuvat yrittäjän ja yrityksen nykytilanteesta, tavoitteista ja aikataulusta. Jokainen yrityskauppa ja yritys on erilainen, jolloin yhtä ainoaa toimintamallia ei ole olemassa. Jokaisessa omistajanvaihdoksessa on silti taustalla samat kaikille yhteiset asiakokonaisuudet, joita jatkossa käsittelemme tarkemmin.

Grafiikka, yrityksen myynnin peruskuvaus
Yrityksen myymisen prosessi on perustasolla yksinkertainen, mutta silti se voi olla haastava (Kuva: OmistajaKS-hanke).

Miten aloittaa?

Aluksi omaa tilannetta kannattaa käydä läpi ja keskustella vaikkapa omistajanvaihdoksen läpikäyneen yrittäjän, oman puolison ja perheen tai asiansa osaavan asiantuntijan kanssa. Myös Yrityskummit ovat oiva keskustelukumppani.

Mikäli olet suunnittelemassa yrittäjyyttä ja yrityksen ostamista, paikkakuntasi yritysneuvojat, kehittämisyhtiöt tai Uusyrityskeskus auttaa sinua pohdinnoissasi eteenpäin.

Älä jää yksin, apua on saatavilla! Omistajanvaihdoksessa kannattaa aina hyödyntää ammattilaisten apua vaihtoehtojen kartoittamisessa, päätösten tekemisessä ja varsinaisessa toteuttamisessa.

OmistajaKS-hanke

OmistajaKS -omistajanvaihdoksista elinvoimaa (ESR) -hanke toteutettiin maakunnallisesti 2022-2023 Keski- Suomessa. Päätoteuttajana toimi Keski-Suomen Yrittäjät ry ja osatoteuttajana Kehittämisyhtiö Witas Oy.

Hankerahoittajien logot: Keski-Suomen Yrittäjät, Witas, Euroopan sosiaalirahasto ja Vipuvoimaa EU:lta
OmistajaKS-hanke toteutettiin vuosina 2022-2023

Hankkeen tavoitteena oli lisätä omistajanvaihdoksiin liittyvää osaamista niin ostajien, myyjien kuin asiantuntijoidenkin parissa. Kohderyhmänä olivat mikroyritykset. Hankkeen tavoitteena oli aktivoida ja lisätä yritysten omistajanvaihdosten määrää ja selkiyttää siihen liittyviä toimenpiteitä ja tuoda selkeämmin esille maakunnassa käytettävissä olevia asiantuntijapalveluita.

Hankkeeseen osallistuneet yritykset kokivat eniten haasteita oikean asiantuntijan löytämisessä omistajanvaihdoksen eri vaiheissa, ostajan löytämisessä ja yrityksen arvon määrittämisessä. Hankkeen kuluessa havaittiin, että omistajanvaihdoksen alkuvaiheessa yrittäjät ovat ajatuksiensa kanssa yksin ja kaipaavat luotettavaa keskustelukumppania heti harkinta- ja suunnitteluvaiheessa. Tärkeä huomio oli myös se, että yrityksen myyntikunto kaipaa usein pientä parannusta ja tähän tarvitaan usein ulkopuolista apua.

Tälle sivustolle on koottu hankkeen aikana syntynyt materiaali. Löydät täältä apua ja vinkkejä omistajanvaihdosten kaikkiin vaiheisiin, luettelon tarjolla olevista ammattilaisista, joiden puoleen voit kääntyä, koulutusmateriaaleja ja paljon aiheeseen liittyvää informaatiota. Olemme koonneet sivuille myös hyödyllisiä linkkejä ja työkaluja, jotka auttavat Sinua kaikissa omistajanvaihdoksen eri vaiheissa.