Hyvinvointikartta

Hanke on päättynyt!

2020 lokakuussa startanneessa ESR-rahoitteisessa Hyvinvointikartta-hankkeessa on tavoitteena vahvistaa Keski-Suomen mikro- ja pk-yritysten hyvinvointia, hyvinvoinnin osaamista ja johtamista sekä työkykyjohtamista.

Hyvinvointia yrittäjille

Kaksi vuotta kestävässä hankkeessa kehitetään hyvinvointia sekä tutkimustuloksiin perustuvia ja yrittäjän arkeen sopivia hyvinvointia tukevia ja edistäviä toimintamalleja. Lisäksi tavoitteena on innostaa ja valmentaa yrittäjiä huomioimaan hyvinvointi arjen tekoina ja ottamaan oppia yrittäjäkollegojen hyvistä käytännöistä. Projekti auttaa yrittäjiä löytämään paremmin alueen hyvinvointia edistävät palvelut ja parantamaan johtamisosaamista sekä jaksamista yrityksissä.

Projektissa hyvinvointiasiantuntijoina toimivat Virve Lähdesmäki ja Essi Määttä. He tulevat järjestämään yrittäjille mm. hyvinvointikartoitusta, neuvontaa sekä erilaisia tilaisuuksia ja webinaareja.

Pienessä yrityksessä yrittäjän henkilökohtaiset valinnat linkittyvät suoraan työhön ja toisaalta työ myös henkilökohtaiseen elämään. Yksinyrittäjien kohdalla erityisesti palveluyrityksissä ydinliiketoimintaa tehdään suoraan yrittäjän persoonalla, jolloin oma hyvinvointi käytännössä määrittää liiketoiminnan ja menestymisen edellytykset.

Pitkäjänteistä hyvinvoinnin kehittämistä

Hyvinvointikartta-hanke rakentuu viidestä kokonaisuudesta

  1. Kartoituksesta ja Hyvinvointitreffeistä
  2. Hyvinvoinnin valmennusohjelmasta
  3. Yksinyrittäjien työnohjauksesta
  4. Työkykyjohtamisesta
  5. Hyvinvointikartan tekemisestä

Kehittämistyön tuloksena tuotteistetaan mikro- ja pk-yritysten kokonaisvaltaista hyvinvoinnin kehittämistä ja johtamista tukeva ja edistävä palvelu, Hyvinvointikartta. Hyvinvointikartta kuvaa hyvinvoinnin kokonaisuuden ja sen kehittämisen tiekartan yrityksen omista kehittämistarpeista käsin ja mahdollistaa yrityksen pitkäjänteisen hyvinvoinnin ja johtamisen kehittämisen.

Tarve on tullut suoraan yrittäjiltä. Esiselvityksen aikana lähes 70 yrittäjää ilmoitti kiinnostuksensa lähteä mukaan. Nykytilanne haastaa yrittäjien ja yritysten taloutta sekä hyvinvointia ja koettelee rajusti monia toimialoja. Verkosto, joka ylittää toimialarajat, ja jossa on mukana erikokoisten yritysten yrittäjiä ja avainhenkilöitä, voi tuoda aivan uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia.

Hyvinvointikartta-hanke toteutetaan tiiviinä yhteishankkeena Jyväskylän koulutuskuntayhtymä GradianKeski-Suomen Yrittäjien ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa. Hankkeen tarjontaan osallistuminen on avointa ja maksutonta ja kaikki alueen yritykset voivat hyödyntää palveluja. Toimenpiteiden laajuuden vuoksi mukaan mahtuu satoja yrittäjiä. Hanke tulee käynnistymään yrittäjille järjestettävillä hyvinvointitreffeillä ja webinaareilla 2020 loppuvuoden aikana. Tapahtumista tullaan ilmoittamaan Keski-Suomen Yrittäjien sivuilla sekä hankkeen eri kanavissa.

Hyvinvointikartta-hankkeen tietosuojaseloste: Lue tästä

Euroopan unio - sosiaalirahastot, EU- vipuvoimaa - logot

Hyvinvointikartta-hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.