Hankintaneuvonta

Tartu rohkeasti julkisten hankintojen bisnesmahdollisuuksiin – hankintaneuvonta on tukenasi! Pirkanmaan Yrittäjien hankintaneuvontapalvelu tukee ja opastaa sekä yrityksiä että julkisia hankkijoita. Palvelu tarjoaa mm. yrittäjille yleisen tason neuvontaa ja tietoa esim. tarjouskilpailuun osallistumisesta, hankintaprosesseista ja sähköisistä kilpailutusjärjestelmistä. Neuvonnan saamiseksi ei tarvitse olla Yrittäjäjärjestön jäsen.

Tavoitteemme:

 • Saada hankintayksiköt pyytämään tarjouksia siten, että pk-yritykset voivat jättää tarjouksia.
 • Saada pk-yritykset jättämään tarjouksia julkisiin hankintoihin.
 • Kehittää hankintayksiköiden ja tarjoajien välistä vuoropuhelua.

Palvelu tarjoaa yrittäjälle:
– tietoa hankinnoista ja sähköisistä kilpailutusjärjestelmistä
– tukea ja opastusta, jotta yritys pääsee paremmin mukaan markkinavuoropuheluun ja tarjouskilpailuun
– kanavan hankintojen kehittämiseen

Palvelu tarjoaa hankintayksikölle
– apua markkinavuoropuhelun parantamiseen
– markkinatietoa hankintojen tueksi
– työkaluja hankintaprosessien kehittämiseen.

Hankinta-asioissa sinua auttaa hankintaneuvojamme Ulla Tirronen

ulla tirronen

Ulla Tirronen

Hankintaneuvoja
Pirkanmaan Yrittäjät

Yrityksille bisnestä hankinnoista

Tämä opas on tarkoitettu yrittäjälle ja yritykselle, joka on kiinnostunut käymään kauppaa julkisenpuolen kanssa. Opas auttaa yrittäjän alkuun, kertoo perusasiat ja antaa vinkit tarjouspyynnön jättämiseksi.

Hyödyllistä tietoa hankinnoista

Voit tilata hankintailmoitukset.fi-palvelusta eli HILMAsta itseäsi kiinnostavista hankinnoista ja merkitä ilmoituksia suosikeiksi, jolloin saa tiedon niihin mahdollisesti tehtävistä muutoksista.

Suomen Yrittäjien YRITYKSILLE BISNESTÄ HANKINNOISTA -opas auttaa yrittäjän alkuun, kertoo perusasiat ja antaa vinkit tarjouspyynnön jättämiseksi. Opas sopii hyvin sellaiselle yrittäjälle, joka ei ole vielä tarjonnut julkiselle puolelle. Se myös soveltuu kenelle tahansa pk-yritykselle julkisten hankintojen käsikirjaksi.

Kittilän KIDEVE Elinkeinopalvelujen, Kittilän ja Sodankylän kuntien sekä alueen yrittäjien yhteishankkeen tuloksena syntynyt hankintaopas tarjoaa selkeää ja helposti lähestyttävää tietoa. Mukana on tapausesimerkkejä, hyödyllisiä muistilistoja ja Opittua-osioita, hankintasanasto, usein kysyttyjä kysymyksiä ja linkkejä muihin tietolähteisiin.

Kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat julkaistaan HILMA-palvelussa nettisivuilla osoitteessa: www.hankintailmoitukset.fi/fi/ . Voit tehdä HILMAssa ns. hakuvahteja eli voit tilat ilmoituksia itseä kiinnostavista hankinnoista sähköpostiisi.

EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat julkaistaan HILMA-palvelussa kuten kansalliset ilmoitukset. Lisäksi EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat julkaistaan EU TED tietokannassa ja virallisessa lehdessä.

Pienhankintailmoitukset julkaistaan useimmiten hankintayksiköiden omilla internet -sivuilla tai julkaisemalla ilmoitus paikallislehdessä, kunnan ilmoitustaululla jne. Käytäntö vaihtelee niin ilmoitusten sisällön kuin euromääräisten rajojen suhteen.

Kansalliset hankinnat ja EU-hankinnat on ilmoitettava maksuttomassa ja sähköisessä ilmoituskanavassa verkkosivu Hilmassa. Myös osa kunnista julkistaa pienhankintoja Hilmassa, mutta laki ei tähän velvoita.

Pienhankinnoista voi saada tietoa myös paikallislehdistä, kunnan tilaisuuksista ja verkkosivuilta.

Jos kunta on hankkinut sähköisen järjestelmän, sieltä saattavat löytyä myös tarjouspyynnöt ja sinne yrittäjä jättää tarjoukset. Sähköisiin järjestelmiin saatetaan vaatia rekisteröitymistä. Sähköisiä järjestelmiä ovat mm.:

Mercell
Hankintasampo
Tarjouspalvelu

 • Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus (verottajalta)
 • Kaupparekisteriote (Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteristä)
 • Tiedot arvonlisä-, työnantaja- ja ennakonperintärekistereihin kuulumisesta (YTJ-palvelusta)
 • Tiedot lakisääteisten vakuutuksien voimassaolosta ja vakuutusmaksujen maksamisesta (omalta vakuutusyhtiöltä)
 • Luottotietoraportti (mm. Suomen Asiakastieto Oy, oma pankki)
 • Tiedot sovellettavista työehtosopimuksista (ammattiliitolta)

Jätä tarjous aina siinä kanavassa ja sen sisältöisenä kuin tarjouspyynnössä on ilmoitettu. Sähköisissä järjestelmissä on yleensä käyttöohjeita rekisteröitymiseen, tarjouksen täyttämiseen ja jättämiseen.

Lue tarjouspyyntö huolellisesti ja huomioi päivämäärät. Vastaa kaikkeen pyydettyyn ja vain pyydettyyn. Ole ajoissa.

Tarjouspyynnössä edellytetään yleensä laajaa liiteaineistoa. Hanki myös tarvittavat liitteet ajoissa.

Tarjouspyynnössä edellytetään yleensä laajaa liiteaineistoa. Tarjouksen liitteinä tulee useimmiten toimittaa mm. seuraavia tietoja:

 • todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus
 • kaupparekisteriote
 • tiedot arvonlisä-, työnantaja- ja ennakonperintärekistereihin kuulumisesta
 • tiedot lakisääteisten vakuutuksien voimassaolosta ja vakuutusmaksujen maksamisesta
 • luottotietoraportti
 • tarjoajan (ja mahdollisesti käytettyjen alihankkijoiden/kumppaneiden) tilinpäätöstiedot
 • tiedot sovellettavista työehtosopimuksista
 • referenssiluettelot viimeaikaista toimituksista
 • tiedot henkilökunnan koulutuksesta ja mahdollisten pätevyysvaatimusten täyttymisestä

Lisäksi usein vaaditaan erilaisia teknisiä eritelmiä, piirustuksia, suunnitelmia, esitteitä jne.

Varaa siis aikaa liitteiden hankkimiseen.

Palveluseteli on yksi tapa järjestää palveluita, jota käytetään erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palveluseteli on kunnan tai kuntayhtymän myöntämä sitoumus maksaa palveluntuottajan tuottamasta palvelusta ennalta määrätty kustannus eli palvelusetelin arvo.

Lue saamasi hankintaa koskeva päätös ja ohjeet huolellisesti. Huomioi päivämäärät.

Oikaisuvaatimuksessa on kyse siitä, että tarjoaja vaatii hankintayksikköä korjaamaan hankintamenettelyssä tehdyn virheen. Toimita oikaisuvaatimus hankintayksikölle hankintapäätöksen oikaisuohjeen mukaisesti ja siinä ilmoitettuun sähköposti- tai postiosoitteeseen 14 päivän kuluessa.

Jos valitat markkinaoikeuteen, tarjoajan on samassa 14 päivän määräajan kuluessa tehtävä oikaisuvaatimuksen lisäksi mahdollinen valitus markkinaoikeuteen.

Muutoksenhaussa neuvoa kannattaa kysyä juristilta.

Juristien alkuneuvonta puhelimitse on Pirkanmaan Yrittäjien jäsenille maksutonta. Soittaessasi asiantuntijalle varaudu kertomaan jäsennumerosi. Jäsennumeron löydät jäsenkortista. Jäsennumeroa voit tiedustella myös Pirkanmaan Yrittäjien toimistolta p. 03 251 6500.

Missä asioissa kannattaa olla yhteydessä hankintaneuvontaan? Katso video alta.

Onko ryhmittymänä tarjoaminen ajankohtaista? Katso ”Näin tarjoat ryhmittymänä” -tallenne alta.

Tampereen kaupungin hankintainfo: miten päästä mukaan kaupungin hankintoihin?

Tallenne 8.9.2023 pidetystä hankintainfosta.


Miten pk-yrittäjä voi osallistua hyvinvointialueen hankintoihin?

Tallenne 10.2.2023 pidetystä hankintainfosta: miten pk-yrittäjä voi päästä mukaan hyvinvointialueen hankintoihin?


Miten pk-yrittäjä voi päästä mukaan inhouse-yhtiöiden kilpailuttamisiin?

Tallenne 26.5.2023 pidetystä hankintainfosta: miten pk-yrittäjä voi osallistua inhouse-yhtiöiden kilpailuttamisiin?