Mies käärii hihat

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät vaikuttaminen ja Oman Elämänsä Sankari -vaikuttajaverkosto

Tältä sivulta voit lukea keskeisimmistä edunvalvontaan liittyvästä vaikuttamistoiminnasta vuoden aikana.

Lisäksi löydät täältä tietoa Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien hallinnoimasta Oman elämänsä sankari -vaikuttajaverkostosta.

Oman elämänsä sankari (myöhemmin OES) on Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien yhteiskuntavaikuttamisen valiokunnan kehittämä toimintamalli, jonka avulla lisäämme yhteiskunnan keskeisillä paikoilla olevien tai sinne tähtäävien henkilöiden tietämystä yrittäjyydestä, yrittämisen olosuhteista ja yrittämiseen liittyvistä mahdollisuuksista, riskeistä ja uhkista.

OES -vaikuttajaverkostoon osallistuneet muodostavat ryhmän, jolla on valmiudet ottaa kantaa ja vaikuttaa suomalaisessa yhteiskunnassa. He tuntevat paremmin yrittäjyyttä ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeinoelämää. OES -verkostoon kutsutaan enintään 20 henkilöä koko Suomen alueelta. Kutsuttaville verkosto on maksuton lukuunottamatta kotimaan matkakuluja.

Käytännössä OES -vaikuttajaverkosto tarkoittaa kokonaisuutta, joka muodostuu kolmesta erillisestä jaksosta. Verkostotapahtuma käynnistyy Rukalla Yrittäjäareena -muodossa. Jakson tarkoituksena on hyödyntää Rukan Maailmancupin nykyistä näkyvyyttä ja samalla kehittää tapahtumasta varsinaista urheilutapahtumaa laajempi kokonaisuus. Tapahtuma kokoaa valtakunnan merkittäviä vaikuttajia ja esiintyjiä pohtimaan yrittäjyyttä ja yritysten kilpailukykyä. Samassa yhteydessä voidaan nostaa esiin valtakunnallisestikin kiinnostavia aihepiirejä, joiden osalta Pohjois-Pohjanmaalla on erityinen intressi.

Pääteemoina jakso keskittyy sisällöltään pääosin kansantalouden peruskysymyksiin, yrittäjyyden olosuhteita säätelevän päätöksenteon mekanismeihin sekä yrittäjyyden peruskysymyksiin. Myös urheilun ja businesselämän yhtymäkohdat nousevat esiin. Jakson osuudet muodostuvat alansa parhaiden asiantuntijoiden alustuksista sekä paneelikeskusteluista. Jakson aikana tutustutaan yrittäjiin ja yrityksiin yritysvierailujen tai yritysesittelyjen muodossa.

Yrittäjyyden benchmarkaaminen on tärkeää myös Suomen ulkopuolella. Toinen jakso keskittyy kansainvälistymiseen ja benchmarkingiin. Jakso toteutetaan valitussa kansainvälisessä kohteessa. Kv-opintomatkan aikana tutustutaan kohdemaassa mm. yrityksiä palvelevien organisaatioiden toimintaan ja palveluihin, rahoituslaitoksiin, kohdemaan kansantalouteen, yrityksiin, koulutusjärjestelmiin sekä muihin yrittäjyyden olosuhteisiin vaikuttaviin tahoihin. Vertailukohtana ja erityisenä seurattavana voi olla myös niitä kokonaisuuksia, joiden voidaan arvioida olevan Pohjois-Pohjamaan elinvoimaisuuden ja vetovoimaisuuden parantamisessa hyödyllisiä. Verkostoituminen on kv-jakson yksi tärkeä elementti.

Kolmas jakso ja vuosikurssin päätöstilaisuus toteutetaan Valtakunnallisten Yrittäjäpäivien yhteydessä. Kurssilaiset osallistuvat yrittäjäpäivien ohjelmaan ja lisäksi heille järjestetään todistustenjakotilaisuus päätöscoctailsien merkeissä. Valtakunnalliset Yrittäjäpäivät kokoavat noin 2000 yrittäjää vuosittain verkostoitumaan, kouluttautumaan ja päättämään. Oman Elämänsä Sankari -vaikuttajaverkosto pääsee tässä osiossa erityisesti kiinni pk-yrittäjien ajankohtaisiin edunvalvonnan kärkiin ja toisaalta luomaan vahvaa kontaktiverkostoa itse yrittäjäkuntaan.

Lisätietoja OES -vaikuttajaverkostosta:
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät
koordinaattori Milla Raappana p. 050 395 9877
toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen p. 050 527 7288

Arvot, visio ja missio

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien strategia ohjaa Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimintaa.

VISIO: AIDOSTI YRITTÄJÄN ARJESSA
ARVOT:

  • Halu auttaa
  • Rohkeus vaikuttaa
  • Yhdessä tekeminen

STRATEGIAN TÄRKEIMMÄT PAINOPISTEET:

  • Tuloksekas edunvalvonta
  • Hyvät palvelut yrittäjille
  • Toimiva yrittäjyysverkosto

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien strategia strategia_2024.pdf: