Järjestötoiminta

Uudenmaan Yrittäjien alueella toimii 27 paikallisyhdistystä. Alueellista toimintaa ohjaa Uudenmaan Yrittäjien hallitus, joka kokoontuu noin 10 kertaa vuodessa. Hallituksen jäsenten kausi on kaksi kalenterivuotta. Puolet hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Varapuheenjohtajien kausi on yksivuotinen. Hallituksen apuna on palkattu toimiston väki.

Sivun yläkuva: Mika Laine

Säännöt

Säännöt luovat toiminnallemme raamit, joiden sisällä kaikkien on helppo ja turvallinen toimia – hyvässä yhteistyössä! Tutustu Uudenmaan Yrittäjät -aluejärjestön sääntöihin.

UY:n säännöt
#järjestö

Toimielimet

Hallituksen lisäksi alueella on eri aiheiden ympärillä kokoontuvia työryhmiä. Kuva: Mika Laine

Toimielimet

Järjestötoimintaan liittyvissä asioissa sinua auttaa

Anne-Marie Suomu

Järjestöpäällikkö
Uudenmaan Yrittäjät
Avaa pop-up -ikkuna