KPY-blogi
12.9.2022
Antti Tieva

Aktiivisuus palkitaan julkisissa hankinnoissakin

Hankintatoimintaan liitetään ajoittain negatiivisia myyttejä kuten ”Tarjouksen tekeminen julkisiin hankintoihin on hankalaa, parempi olla osallistumatta”, ”Kuntammehan ei muutenkaan tilaa paikallisilta yrityksiltä” ja ”Hankintalaki estää minua markkinoimasta yritystäni kunnalle”.

Edellä todetut, raflaavatkin uskomukset ovat virheellisiä. Selvitysten perusteella Suomessa kunnat tilaavat tavaroita, palveluja ja urakoita merkittävästi myös paikallisilta ja lähialueen yrityksiltä ja tämä trendi on useasta syystä jatkossa kasvava. Kunnat huomioivat hankintastrategioissaan ja hankintaohjeissaan nyt myös enemmän paikallisen elinvoiman kysymyksiä.

Kunta-alan hankinnoissa pitkään toimineena olen nähnyt, että yrityksen oma aktiivisuus ja hankintaosaamisen kehittäminen lopulta palkitsevat yrittäjää. On suositeltavaa opetella sähköisten tarjouspalvelujen käyttöä, markkinoida tuotteita ja palveluja suoraan kuntaan, tiedustella kunnan tulevia hankintasuunnitelmia ja verkostoitua eri intressitahojen kanssa. Hankintalaki tai mikään muukaan laki eivät estä yrittäjää ottamasta yhteyttä kuntaan ja pyytää audienssia elinkeinojohtajalta.

Kunnissa tehdään paljon pienhankintoja, jotka alittavat hankintalain kynnysarvot ja joihin hankintalakia ei sovelleta. Pienhankintoihin sovelletaan kunnan omaa hankintaohjetta. Kunta toteuttaa toimialojensa kokoamaa hankintasuunnitelmaa, mistä selviävät kuluvan ja tulevan vuoden hankinnat. Suunnitelmasta käy ilmi, mitä isoja kilpailutuksia ja toisaalta pienhankintoja on tulossa toteutettavaksi.

Paikallinen yritys ja kunta voivat keskustella suoraan, millaisia hankintojen suunnitelmia kunnassa on vireillä ja voisiko yrittäjän tuote tai palvelu osua kunnan nykyisiin tai tuleviin hankintatarpeisiin. On sekä kunnan että yrittäjän etu, että voidaan käydä avointa aktiivista vuoropuhelua ja pyrkiä löytämään uusia yhteistyön tapoja hankinnoissa.

Antti Tieva TkT, OTM

Hankintaratas Oy
Keski-Pohjanmaan Yrittäjien hankintaneuvoja  

Muita kiinnostavia aiheita

Antti Tieva