21.9.2023
Juha Isojärvi

BENSAA SUONISSA

Rauli Badding Somerjoen kappaleessa ”Bensaa suonissa” mutkaan tultiin liian suurella tilannenopeudella ja lopputulos oli surullinen ja huono. Miten tulisi lähestyä mutkaa, jonka taakse ei näe ja erityisesti, miten varmistaa, että mutkasta päästään ensimmäisenä ja hyvässä kunnossa eteenpäin? Yrityksen kannattaa nyt varmistaa eteneminen mutkan jälkeen.

Talouden heikon suhdanteen aiheuttamat haasteet saattavat vaikuttaa yrityksen kykyyn hoitaa vastuita pankkiin. Rahoittajiin ja yhteistyötahoihin kannattaakin olla yhteydessä hyvissä ajoin, jolloin ratkaisut tilanteeseen on mahdollista löytää yhdessä. Ratkaisujen löytäminen edellyttää toimenpiteitä myös yritykseltä, eikä pelkästään pankin vastaantulo aina riitä. Näihin mahdollisiin toimenpiteisiin on hyvä varautua etukäteen. Jos ongelmat etenevät liian pitkälle, niitä on sekä yrityksen että pankin keinoin vaikea oikaista.

Tällä hetkellä Suomen talous on OP:n ekonomistien mukaan ajautumassa 12 kuukauden kuluessa maltilliseen taantumaan, mutta talouden romahtamisesta ei kuitenkaan ole kyse. Kuulemme onneksi taloudessa positiivisiakin viestejä.  Inflaation odotetaan vähitellen laskevan, ja sen myötä odotukset kohdistuvat korkotason laskuun. Energiasektorin tilanne on selkeytynyt, hintataso on vakiintunut ja hyödykkeiden toimitusketjut toimivat. Aikaisemmin taloudessa esiintyneet voimakkaat ja yllättävät vaihtelut ovat tasaantuneet. Jossakin vaiheessa talouden toimeliaisuus kiihtyy, ja silloin pitää olla valmiina.

Tulevaan tilanteeseen kannattaa varautua jo nyt. Investointeihin tarvittava omarahoitusosuutta kannattaa kerätä etukäteen ja laittaa tuottamaan esimerkiksi korkorahastoon. Toki se on osalle yrityksistä nykyisessä tilanteessa haastavaa.

Myös investoinnin toteuttamista nyt heti kannattaa harkita, varsinkin jos investoinnin toteutus kestää kauan tai investointi kohdistuu toiminnan kehittämiseen.  Nykyinen korkotaso varmasti haastaa investoinnin kannattavuutta, mutta samalla se houkuttaa yritystä tai omistajaa sijoittamaan investointiin enemmän omaa rahaa. Omarahoituksen tulee jatkossakin olla kunnossa investointien rahoituksessa ja se myös helpottaa pankkirahoituksen toteuttamista.

Tulevaisuuteen on hyvä valmistautua juuri nyt myös laittamalla yrityksen maksuliikepalvelut, kassanhallinta, sijoitukset ja vakuutukset kuntoon. Kaikkiin näihin löytyy Pohjolan OP Yrityspalveluista henkilökohtainen neuvoja. Myös ESG:n merkitys korostuu jatkossa entistä enemmän, ja sen tarjoamia mahdollisuuksia omalle liiketoiminnalle kannattaa pohtia.  

Yritysten kannalta tilanne on haastava mutta samalla myös otollinen. Pohjois-Suomeen on tulossa merkittäviä investointeja mm. energiasektorille ja alueella on hyvin koulutettua väestöä. Pohjolan OP:n ja Finnveran yhteistyö toimii hyvin, ja ELY-keskus tarjoaa erilaisia tukia investoinnin toteuttamiseksi.

Pidetään sopivasti bensaa suonissa, yritetään yhdessä selvitä ensin mutkasta ja hyödynnetään yhteistyötä mutkan jälkeisessä elämässä. Talouden pessimismissä on myös optimismin siemen, joka jossakin vaiheessa joka tapauksessa alkaa itää – ja silloin kannattaa olla kuljettajan paikalla.

Kirjoittaja: Juha Isojärvi, asiakkuusjohtaja, Pohjolan OP Yrityspalvelut

Juha Isojärvi