11.2.2022
Markku Honka

Covid-19 ja palkan maksu

Korona-aika on vaikeuttanut ja vaikeuttaa edelleen työpaikkojen arkea. Työntekijöitä joutuu jäämään sairastumisen, altistumisen tai karanteenin vuoksi pois töistä. Miten työntekijän palkanmaksu kussakin tilanteessa järjestyy.

Mikäli työntekijä sairastuu koronaan, niin palkanmaksun kannalta tilanne on täysin samanlainen kuin muidenkin sairauksien kohdalla. Korona ei sairautena ole tuonut muutoksia. Työsopimuslaki ja alakohtaiset työehtosopimukset määräävät miten työntekijälle maksetaan palkkaa. Työsopimuslain mukaan yli kuukauden työsuhteessa olleelle henkilölle työantaja maksaa pääsäännön mukaan palkkaa sairastumispäivää seuraavan yhdeksännen arkipäivän loppuun. Tämän jälkeen työntekijä on oikeutettu sairausvakuutuslain mukaiseen päivärahaan. Useissa työehtosopimuksissa on sovittu, että työantaja maksaa sairausajan palkkaa pidempään. Päiväraha maksetaan suoraan työnantajalle, mikäli tämä maksanut työntekijälle palkkaa pidempään kuin työsopimuslaki määrää. Siis vaikka työehtosopimuksessa olisi sovittu pitkästäkin työnantajan sairausajan palkan maksuvelvollisuudesta, niin työnantajan rasitteeksi jää se mitä työsopimuslaissa on määrätty. Työnantaja voi hakea Kelalta taisin ne palkanmaksu päivät, jotka ylittävät työsopimuslain velvoitteen.

Korona-aika on tuonut uutena ilmiönä sen, että työtekijän työnteko voi estyä, vaikka tämä ei ole sairastunut koronaan. Tartuntatautilääkäri voi tartuntatautilaista ilmenevillä perusteilla määrätä työntekijän karanteeniin. Viralliseen karanteeniin määrääminen on hallinnollinen toimi, jota karanteeniin määrätyn tulee noudattaa rangaistuksen uhalla. Koska virallinen karanteeni on sekä työtekijästä että työnantajasta riippumaton pakottava syy poissaololle, niin oikeus palkkaan on erilainen verrattuna sairaustilanteeseen. Karanteeniin määrätyllä on oikeus tartuntatautipäivärahaan. Tartuntatautipäivärahan on palkan suuruinen ja maksetaan työnantajalle. Työnantaja maksaa palkan, mutta saa kaiken karanteeniajalta maksamansa palkan takaisin.

On hyvä huomata, että omaehtoinen karanteeni ei oikeuta tartuntatautipäivärahaan. Tällöin työntekijän ja työnantajan tulee sopia miten velvoitteet omaehtoisessa karanteenissa hoidetaan.

Muita kiinnostavia aiheita

Markku Honka